Projektbank

Hvert år uddeler Grønlands Forskningsråd 1,2 mio. kroner til forskningsprojekter med tilknytning til grønlandske forskningsinstitutioner, inden for og på tværs af alle videnskabelige hovedområder. Ydermere uddeles der årligt gennem en grønlandsk-dansk samfinansiering 3-5 stipendier til ph.d.- og postdoc-studerende. Samtlige midler uddeles i åben konkurrence. Grønlands Forskningsråd lægger stor vægt på projekternes betydning for opbygning af viden og kompetence i Grønland, samt projektets formidling overfor samfundet.
Gå på opdagelse i vores projektbank som er en komplet oversigt over bevilgede Forskningsfremme-projekter samt ph.d.- og postdoc-stipendier.

ÅrTitelOmrådeKategoriPuljeProjektlederInstitutionkategori_hfilter_years_hfilterfakultet_hfilterpulje_hfilterprojektleder_hfilterinstitution_hfilter
Børn med mellemørebetændelse – forbedring af behandlingsindsatsen og forebyggelse af høretab, forskningsfremme2020sundhedsvidenskabpulje-2lene-seibaekaarhus-universitet ilisimatusarfik
Hvalros landgangsplads i Thule områdetforskningsfremme2020naturvidenskabpulje-2rikke-gulborg-hansenpinngortitaleriffik
FOSS: Systematisering af Fjeld- Og SprængStensegenskaber i Grønland, til gavn for den grønlandske bygge- og anlægsbrancheforskningsfremme2020teknologipulje-2jonas-moeller-pedersenarctic-dtu
Social læring på tværs af aldersgrupperforskningsfremme2020socialvidenskabpulje-2peter-berlinerilisimatusarfik
Characterizing the atmospheric boundary layer over Disko Bay: local structure and links to global dynamics, forskningsfremme2020naturvidenskab teknologipulje-2arno-hammannasiaq-greenland-survey
Forgotten Friends – fase I, forskningsfremme2020humaniora naturvidenskabpulje-2inge-hoest-seidingilisimatusarfik
Indikatorer for udvikling af udsathed i det grønlandske samfund, forskningsfremme2020samfundsvidenskabpulje-2mille-bianco-schiermacherilisimatusarfik kofoeds-skole
Eqalugaq – Polar cod response to climate change in High Arctic vs Low Arctic regionsforskningsfremme2020naturvidenskabpulje-2caroline-bouchardpinngortitaleriffik
Validering af spørgeskema om kost til brug for Befolkningsundersøgelserne i Grønland, forskningsfremme2020sundhedsvidenskabpulje-2peter-bjerregaardilisimatusarfik statens-institut-for-folkesundhed
Foreign policy in Greenlandforskningsfremme2020samfundsvidenskabpulje-2maria-ackrenilisimatusarfik
TEMPerature monitoring of rock walls in the Arctic (TEMPRA)forskningsfremme2020teknologipulje-1marco-marcerarctic-dtu
Temperatur-regulering hos narhvalerneforskningsfremme2020naturvidenskabpulje-1outi-tervopinngortitaleriffik
Testing the feasibility of maintaining marine environmental indicator organismsforskningsfremme2020naturvidenskabpulje-1david-blockleypinngortitaleriffik
Inddragelse af ældre i digital formidling af kulturarv, forskningsfremme2020humaniorapulje-1ujammiugaq-engellkoebenhavns-universitet nka-groenlands-nationalmuseum-arkiv
Pukkellaks – Grønlands nye ferskvandsfiskforskningsfremme2020naturvidenskabpulje-1julius-nielsenpinngortitaleriffik
Forekomsten af multipel sclerose og andre neurologiske sygdomme i den grønlandske befolkning, forskningsfremme2019sundhedsvidenskabpulje-2nete-munk-nielsenilisimatusarfik statens-serum-institut
Fængsel i Grønland – et opgør med grønlandsk retstraditionforskningsfremme2019socialvidenskabpulje-2annemette-nyborg-lauritsenilisimatusarfik
Isdæmmede søer – Evaluering af Moniteringmetoderforskningsfremme2019naturvidenskabpulje-2dorthe-pia-petersenasiaq-greenland-survey
Syfilis i Grønland 2012-2019, forskningsfremme2019sundhedsvidenskabpulje-2marianne-welzel-andersendronning-ingrids-hospital statens-serum-institut
Aktivering af svage ældre mennesker, forskningsfremme2019sundhedsvidenskabpulje-2tenna-jensenilisimatusarfik koebenhavns-universitet
Snesmeltning i Grønland – ‘drivers’, konsekvenser og fremtidige forholdforskningsfremme2019naturvidenskabpulje-2kerstin-elise-kroeier-rasmussenasiaq-greenland-survey
Udvikling af image velocimetry til vandføringsmålingerforskningsfremme2019naturvidenskabpulje-1sille-marie-myrengasiaq-greenland-survey
Magteliten i Grønlandforskningsfremme2019samfundsvidenskabpulje-1morten-fischer-sivertsenilisimatusarfik
GL-GLACE. Grønlands deltagelse i den videnskabelige ekspedition GLACE, nordlige delforskningsfremme2019naturvidenskabpulje-1karl-brix-zinglersenpinngortitaleriffik
A Beauty for the Eye, but What Shapes Icebergs in Greenland?forskningsfremme2019naturvidenskabpulje-1john-mortensenpinngortitaleriffik
Ernæringskvalitet af hjemmedyrket grovfoder i Sydgrønlandforskningsfremme2019naturvidenskabpulje-1jesper-overgaard-lehmann
The Entrepreneurial Environment of Smaller Island Jurisdictions – A Comparative Study of Systems of Entrepreneurship in Economically Developed Small Islands, forskningsfremme2019samfundsvidenskabpulje-1lars-david-turessonfrodskaparsetur-foeroya-faeroesk-universitet ilisimatusarfik
ATKA: Ichtyo- and Zooplankton Assemblages Along the West Greenland Coastforskningsfremme2019naturvidenskabpulje-1caroline-bouchardpinngortitaleriffik
Betydningen af anbringelser for børn og unge på døgninstitutioner i Grønlandforskningsfremme2019socialvidenskabpulje-1bonnie-jensenilisimatusarfik
Energibehov for marsvin fra Vestgrønlandforskningsfremme2019naturvidenskabpulje-2nynne-e-lemmingpinngortitaleriffik
Hvordan kan man nytænke terapeutisk behandling af grønlændere, , forskningsfremme2019samfundsvidenskab socialvidenskabpulje-2sanne-brobergilisimatusarfik new-zealand
Modellering af marine pattedyrsreaktioner på menneskeskabte faktorer / Modelling marine mammal reactions to anthropogenic factorsphd2018naturvidenskabmanh-cuong-ngopinngortitaleriffik
Brug af kunstig intelligens og telemedicinske løsninger til undersøgelse af diabetisk øjensygdom i Grønlandphd2018sundhedsvidenskabtrine-jul-larsen
Skole designer for eleverne, så de kommer videre i ungdomsuddannelserphd2018socialvidenskablouise-andersenilisimatusarfik
Grønland under 2. verdenskrigforskningsfremme2018humaniorapulje-2troels-riis-larsenilisimatusarfik
Brug af rejeskaller til fjernelse fra minevand i en sulfid bioreaktorforskningsfremme2018naturvidenskabpulje-2morten-birch-larsenpinngortitaleriffik
Levende eller dødforskningsfremme2018naturvidenskabpulje-2mie-windingpinngortitaleriffik
Greenland’s First Real-Time Online Water Temperature Measurementsforskningsfremme2018naturvidenskabpulje-2lorenz-meirepinngortitaleriffik
Finding Your Own Voice in a Global Communityforskningsfremme2018humaniorapulje-2karina-hofmanilisimatusarfik
Aalisakkat: Distribution of fish and zooplankton around Greenlandforskningsfremme2018naturvidenskabpulje-2caroline-bouchardpinngortitaleriffik
Prøvetagning af pukkelhvaler i Godthåbsfjorden ved brug af drone – pilotstudieforskningsfremme2018naturvidenskabpulje-1tenna-kragh-boye-hedeholmpinngortitaleriffik
Laksens udbredelse og bestandsstørrelse i Kapisillitelven bestemt ved el-fiskeri og eDNAforskningsfremme2018naturvidenskabpulje-1rasmus-nygaardpinngortitaleriffik
Radiocarbon referencekronologi på sælkæberforskningsfremme2018naturvidenskabpulje-1rasmus-hedeholmpinngortitaleriffik
Chasing Clouds or how do Cloud Dynamics Influence Arctic Hydrologyforskningsfremme2018naturvidenskabpulje-1jordi-cristobal-rosselloasiaq-greenland-survey
Grundstofanalyse af narhvaltænder – fungerer narhvalens tand som et klimaarkiv?forskningsfremme2018naturvidenskabpulje-1eva-gardepinngortitaleriffik
Suspenderet sediment i Grønlandske søer – pilotprojektforskningsfremme2018naturvidenskabpulje-1dorthe-petersenasiaq-greenland-survey
SKINDDRAGTER FRA INUIT Analyse af formgivning, dyreart og materialeforbrug til identifikation af historiske dragterforskningsfremme2018humaniorapulje-1anne-lisbeth-schmidt
Den grønlandske kostrevolutionpostdoc2017sundhedsvidenskabaviaja-hauptmann
Inuulluni – at leve i en animistisk virkelighedphd2017humanioraasta-moensted
Greenlandic Seaweeds for Human Consumptionphd2017teknologikatharina-kreissig
Grønlands socialvidenskabelige forskningshistorieforskningsfremme2017humaniorapulje-2steven-casper-arnfjordilisimatusarfik
Tusagassiuutit 2018 – En kortlægning af de grønlandske medierforskningsfremme2017samfundsvidenskabpulje-2signe-ravn-hoejgaardilisimatusarfik
Forekomsten af hjertesygdom hos grønlandske børn og unge og risikoen for hjertesygdom efter indlæggelse for infektionssygdomforskningsfremme2017sundhedsvidenskabpulje-2sascha-wilk-mikkelsenstatens-serum-institut
Rurer Larver, en overset brik i grønlandske fjordsystemerforskningsfremme2017naturvidenskabpulje-2mie-windingpinngortitaleriffik
Estimating Surface Energy Fluxes in Greenland through Remote Sensing and Field Measurementsforskningsfremme2017naturvidenskabpulje-2jordi-cristobal-rosselloasiaq-greenland-survey
Vandringsmønster for torskforskningsfremme2017naturvidenskabpulje-2helle-torp-christensenpinngortitaleriffik
What’s in the Fridge? Species Composition and Abundance of Pelagic Fish Available to Top Predators in Northwest Greenlandforskningsfremme2017naturvidenskabpulje-1caroline-bouchardpinngortitaleriffik
Lokal læring og lokale kompetencer som ressourcer i folkeskolenforskningsfremme2017samfundsvidenskabpulje-2andreas-roed-otteilisimatusarfik
En landsdækkende undersøgelse af epilepsi og feberkramper hos børn og unge i Grønland og Danmarkforskningsfremme2017sundhedsvidenskabpulje-2anders-kochstatens-serum-institut
Seasonal Glacier Surface Mass Balance Derived with an Unmanned Aerial Vehicleforskningsfremme2017naturvidenskabpulje-1alexander-hellandasiaq-greenland-survey
DBH – Den blå hyldeforskningsfremme2017naturvidenskabpulje-1rasmus-nygaardpinngortitaleriffik
Undersøgelse af lavteknologiske metoder til begrænsning af udvaskning af tungmetaller fra gråbjerg – fortsættelse.forskningsfremme2017naturvidenskabpulje-1morten-birch-larsenpinngortitaleriffik
Aldersbestemmelse af pukkelhval, , forskningsfremme2017naturvidenskabpulje-1rasmus-berg-hedeholmaarhus-universitet koebenhavns-universitet pinngortitaleriffik
The Melting of the Greenland Ice Sheet and Its Impact on Coastal Biochemistryforskningsfremme2017naturvidenskabpulje-1lorenz-meirepinngortitaleriffik
Weight among Children in Nuuk at School Entry and Graduation from 2011-2016forskningsfremme2017sundhedsvidenskabpulje-1anders-budtzdronning-ingrids-sundhedscenter
Østgrønlandsk erindringskultur – Tunumiut’ers beretninger om åndemanere og hekse: Analyse af interviewmaterialetforskningsfremme2017humaniorapulje-1kennet-pedersenilisimatusarfik
Aspects of Diabetes Epidemiology and Diabetes Care in Greenland. Ten Years of Observation. (Aspekter af diabetes epidemiologi og diabetespleje i Grønland. Ti års observation)postdoc2016sundhedsvidenskabmichael-lynge-pedersen
Thyroid function and autoimmunity among populations in Greenland with 10 and 20 years follow-upphd2016sundhedsvidenskabpaneeraq-noahsen
The melting of the Greenland Ice Sheet and its impact on fjord biogeochemistry (Indlandsisen nedsmeltning og dens indvirkning på biogeokemien af fjorden)postdoc2016naturvidenskablorenz-meire
Sygdomme hos moskusokser i Grønland: Vildtsundhed og sygdomssmitte fra vildt til tamdyr og mennesker. (Diseases in Muskox Populations in Greenland: Wildlife Health and Disease Transmission to Livestock and Humans)phd2016naturvidenskabrebecca-berg
Weather Data from Ship Observations in Nuup Kangerlua: Validation and Analysisforskningsfremme2016naturvidenskabpulje-2jakob-abermannasiaq-greenland-survey
Modellering af hellefisks migration ud for Vestgrønland, forskningsfremme2016naturvidenskabpulje-2ole-ankjaer-joergensenarctic-dtu pinngortitaleriffik
Genetisk populationsstruktur hos dybhavsrejen (P. borealis) i Sydvestgrønland og Østgrønlandforskningsfremme2016naturvidenskabpulje-2nanette-hammeken-arboepinngortitaleriffik
Extreme Weather in West Greenland – Frequency, Magnitude and Impactforskningsfremme2016naturvidenskabpulje-2jakob-abermannasiaq-greenland-survey
The Role of Macro-Algae and Near-Shore Mixing on Productivity of the Fiordforskningsfremme2016naturvidenskabpulje-1lorenz-meire
Blåhvillingens (Micromesistius poutassou) adfærd og interaktion med andre arter i grønlandsk farvand.forskningsfremme2016naturvidenskabpulje-1soeren-lorenzen-post
Kapisillitlaksens økologi og bestandsstørrelseforskningsfremme2016naturvidenskabpulje-1rasmus-berg-hedeholmpinngortitaleriffik
Undersøgelse af lavteknologiske metoder til begrænsning af udvaskning af tungmetaller fra gråbjergforskningsfremme2016naturvidenskabpulje-1morten-birch-larsenpinngortitaleriffik
Diabetes i Grønland. Screenings og forekomst af diabetes i Grønland 2014-2015.forskningsfremme2016sundhedsvidenskabpulje-1michael-lynge-pedersendronning-ingrids-sundhedscenter
Superimposed Ice Formation and Degradationforskningsfremme2016naturvidenskabpulje-1jakob-abermannasiaq-greenland-survey
Betydningen af overvintringsområder for bestandsnedgange hos polarlomvienforskningsfremme2016naturvidenskabpulje-1flemming-merkelpinngortitaleriffik
Evaluering af HIRHAM modellens estimering af vandressourcerforskningsfremme2016naturvidenskabpulje-1dorthe-petersenasiaq-greenland-survey
Feltbaserede og eksperimentelle undersøgelser af faktorer som kontrollerer in-situ elementfordelingen og ædelstenskvalitet af korund (rubin) fra Grønland Controls on in-situ element partitioning and gemstone quality of corundum – comparing fieldbased and experimental studies on ruby from Greenlandphd2015naturvidenskabmajken-poulsen
Blåhvilling (Micromesistius poutassou): adfærd og udbredelse i Grønlandsk farvand (Blue whiting (Micromesistius poutassou): behaviour and distribution in Greenland waters)phd2015naturvidenskabsoeren-post
Ice mélange dynamics near the tidewater outlet glacier Jakobshavn Isbræ, NV Greenland (Ismilange dynamik nær tidevandsudløb ved gletsjeren Jakobshavn Isbræ, NV Grønland)postdoc2015naturvidenskabdorte-soegaard
Betydning i grønlandsk – en undersøgelse af hvorledes orddannelser og sætningskonstruktioner bindes sammen af den underliggende semantik i grønlandsk.phd2015humaniorajudithe-denbaek
Forskellige diskursers, styreformers og legitimitetens betydning for den gradvist øgede demokratisering i Grønland, gennem de seneste 150 årforskningsfremme2015humaniorapulje-2klaus-georg-hansennaalakkersuisut
Population Dynamics in Greenlandforskningsfremme2015humaniorapulje-2gitte-trondheimilisimatusarfik
Ocean-Atmosphere Coupling in the Inner Part of Godthåbsfjord (Kangersuneq), forskningsfremme2015naturvidenskabpulje-2jakob-abermann stefan-wackerasiaq-greenland-survey
Oprindelse af unge torskforskningsfremme2015naturvidenskabpulje-2rasmus-berg-hedeholmpinngortitaleriffik
Initiating North Atlantic Benthos Monitoring (INAMon)forskningsfremme2015naturvidenskabpulje-2martin-emil-blicherpinngortitaleriffik
Rock Glacier Occurrence in Godthåbsfjorden (Nuup Kangerlua)forskningsfremme2015naturvidenskabpulje-2jakob-abermannasiaq-greenland-survey
Graviditetsdiabetes i Grønlandforskningsfremme2015sundhedsvidenskabpulje-1michael-lynge-pedersendronning-ingrids-sundhedscenter
Uønskede graviditeter i Grønland. Karakteristika af abortsøgende kvinder i Nuuk 2012 og en opgørelse af præventions compliance.forskningsfremme2015sundhedsvidenskabpulje-1pia-snedker-bomannhvidovre-hospital
En kortlægning af alle C difficile typer i Grønland med henblik på en fokuseret og målrettet infektionsforebyggende indsatsforskningsfremme2015sundhedsvidenskabpulje-1anne-kjerulfstatens-serum-institut
Ny laksebestande – Fase Iforskningsfremme2015naturvidenskabpulje-1rasmus-nygaardpinngortitaleriffik
Pukkelhvalernes slægtsforhold i Godthåbsfjorden, samt deres fødevalgforskningsfremme2015naturvidenskabpulje-1tenna-kragh-boye-hedeholmpinngortitaleriffik
Grønlandshajens populationsstrukturforskningsfremme2015naturvidenskabpulje-1rasmus-berg-hedeholmpinngortitaleriffik
Årsvariationen af inholdsstoffer i grønlandsk tangforskningsfremme2015naturvidenskabpulje-1ole-geertz-hansenpinngortitaleriffik
Drivere og barrierer for erhvervsudvikling i yderdistrikter og mindre bosteder i Grønland – med Qaanaaq og Qeqertarsuaq som casesforskningsfremme2015teknologipulje-1kaare-hendriksenarctic-dtu
Balanced adaptation – exploring relevant concepts for adaptation to climate change, consolidation and MSC certification. (Balanceret tilpasning – en undersøgelse af relevante begreber for tilpasning til MSC, klimaforandring og konsolidering.)postdoc2014samfundsvidenskab
Palliation til grønlandske kræftpatienter i Grønland og i Danmark – et PhD studiumphd2014sundhedsvidenskab
Psykisk trivsel og misbrugsadfærd i Grønland set over et livsforløb – betydningen af kontekst, robusthed og social transitionpostdoc2014sundhedsvidenskab
Behandlingsindsats til forebyggelse af trommehindeperformationer og høretab blandt børn i Grønlandphd2014sundhedsvidenskab
Effekter af tungmetalforurening på to grønlandske fiskearter – fjeldørred og ulkphd2014naturvidenskab
Journalistik i små samfund – et casestudie af det grønlandske mediesystemphd2014journalistik
Grønlandske visuelle erindringerforskningsfremme2014pulje-2
Grønland i tal. Introduktion til studiet af tre hundrede års kvantitative Grønlandshistorieforskningsfremme2014pulje-2
Teknologisk modernisering i Grønlandforskningsfremme2014pulje-2
Baseline målinger af sjældne jordarters metallerforskningsfremme2014naturvidenskabpulje-2
Naturvidenskabelig terminologi – grønlandskforskningsfremme2014pulje-2
Dykkerespons hos havpattedyrforskningsfremme2014pulje-2
Helt tæt på grønlandshvalen – Akustisk adfærd målt fra ryggen af hvalenforskningsfremme2014pulje-2
Bøjer i Nuup Kangerluaforskningsfremme2014naturvidenskabpulje-2
Er D-vitamin status relateret til type 2 diabetes i Grønland?forskningsfremme2014pulje-2
Survival of the Fittest: Forskelle i overlevelse af fiskelarver fra store og små torskforskningsfremme2014pulje-1
Støj ved lomviekolonier i 2014forskningsfremme2014pulje-1
Ny metode til overvågning af ynglesucces hos lomvier i Grønlandforskningsfremme2014pulje-1
Bundfaunasammensætningen i fjord- og udenskærsområderne ved Sisimiut: Regionale, biologiske og fysiske forholds indflydelse på samfundsstrukturen og diversitetenforskningsfremme2014naturvidenskabpulje-1
Genetisk karakterisering af spredningmønsteret for Neisseria gonorrheae stammer fra Grønlandforskningsfremme2014pulje-1
Savissivik-meteorittens kulturhistorieforskningsfremme2014pulje-1
Adoption in Kullorsuaq – A Reproductive Choiceforskningsfremme2014humaniorapulje-1
Kursus i rumlig modellering / Species Distribution Modelling in the Marine Environmentforskningsfremme2014pulje-1
SINWG:ICES Arbejdsgruppe for bestandsidentifikationforskningsfremme2014pulje-1
9th CircumArctic Rangifer Monitoring & Assessment (CARMA) Network Mødetforskningsfremme2014naturvidenskabpulje-1

Scroll til toppen