Projektbank

På vegne af Selvstyret, uddeler Grønlands Forskningsråd hvert år 1,2 mio. kroner til forskningsprojekter med tilknytning til grønlandske forskningsinstitutioner, inden for og på tværs af alle videnskabelige hovedområder. Ydermere uddeles der årligt gennem en grønlandsk-dansk samfinansiering 3-5 stipendier til ph.d.- og postdoc-studerende. Samtlige midler uddeles i åben konkurrence. Grønlands Forskningsråd lægger stor vægt på projekternes betydning for opbygning af viden og kompetence i Grønland, samt projektets formidling overfor samfundet.
Gå på opdagelse i vores projektbank som er en komplet oversigt over bevilgede Forskningsfremme-projekter samt ph.d.- og postdoc-stipendier.

ÅrTitelOmrådeKategoriPuljeProjektlederkategori_hfilter_years_hfilterfakultet_hfilterpulje_hfilterprojektleder_hfilter
Børn med mellemørebetændelse – forbedring af behandlingsindsatsen og forebyggelse af høretabforskningsfremme2020sundhedsvidenskabpulje-2lene-seibaek
Hvalros landgangsplads i Thule områdetforskningsfremme2020naturvidenskabpulje-2rikke-gulborg-hansen
FOSS: Systematisering af Fjeld- Og SprængStensegenskaber i Grønland, til gavn for den grønlandske bygge- og anlægsbrancheforskningsfremme2020teknologipulje-2jonas-moeller-pedersen
Social læring på tværs af aldersgrupperforskningsfremme2020socialvidenskabpulje-2peter-berliner
Characterizing the atmospheric boundary layer over Disko Bay: local structure and links to global dynamics, forskningsfremme2020naturvidenskab teknologipulje-2arno-hammann
Forgotten Friends – fase I, forskningsfremme2020humaniora naturvidenskabpulje-2inge-hoest-seiding
Indikatorer for udvikling af udsathed i det grønlandske samfundforskningsfremme2020samfundsvidenskabpulje-2mille-bianco-schiermacher
Eqalugaq – Polar cod response to climate change in High Arctic vs Low Arctic regionsforskningsfremme2020naturvidenskabpulje-2caroline-bouchard
Validering af spørgeskema om kost til brug for Befolkningsundersøgelserne i Grønlandforskningsfremme2020sundhedsvidenskabpulje-2peter-bjerregaard
Foreign policy in Greenlandforskningsfremme2020samfundsvidenskabpulje-2maria-ackren
TEMPerature monitoring of rock walls in the Arctic (TEMPRA)forskningsfremme2020teknologipulje-1marco-marcer
Temperatur-regulering hos narhvalerneforskningsfremme2020naturvidenskabpulje-1outi-tervo
Testing the feasibility of maintaining marine environmental indicator organismsforskningsfremme2020naturvidenskabpulje-1david-blockley
Inddragelse af ældre i digital formidling af kulturarvforskningsfremme2020humaniorapulje-1ujammiugaq-engell
Pukkellaks – Grønlands nye ferskvandsfiskforskningsfremme2020naturvidenskabpulje-1julius-nielsen
Udvikling af image velocimetry til vandføringsmålingerforskningsfremme2019naturvidenskabpulje-1sille-marie-myreng
Magteliten i Grønlandforskningsfremme2019samfundsvidenskabpulje-1morten-fischer-sivertsen
GL-GLACE. Grønlands deltagelse i den videnskabelige ekspedition GLACE, nordlige delforskningsfremme2019pulje-1
A Beauty for the Eye, but What Shapes Icebergs in Greenland?forskningsfremme2019naturvidenskabpulje-1john-mortensen
Ernæringskvalitet af hjemmedyrket grovfoder i Sydgrønlandforskningsfremme2019naturvidenskabpulje-1jesper-overgaard-lehmann
The Entrepreneurial Environment of Smaller Island Jurisdictions – A Comparative Study of Systems of Entrepreneurship in Economically Developed Small Islandsforskningsfremme2019samfundsvidenskabpulje-1lars-david-turesson
ATKA: Ichtyo- and Zooplankton Assemblages Along the West Greenland Coastforskningsfremme2019naturvidenskabpulje-1caroline-bouchard
Betydningen af anbringelser for børn og unge på døgninstitutioner i Grønlandforskningsfremme2019socialvidenskabpulje-1bonnie-jensen
Modellering af marine pattedyrsreaktioner på menneskeskabte faktorer / Modelling marine mammal reactions to anthropogenic factorsphd2018naturvidenskabmanh-cuong-ngo
Brug af kunstig intelligens og telemedicinske løsninger til undersøgelse af diabetisk øjensygdom i Grønlandphd2018sundhedsvidenskabtrine-jul-larsen
Skole designer for eleverne, så de kommer videre i ungdomsuddannelserphd2018socialvidenskablouise-andersen
Grønland under 2. verdenskrigforskningsfremme2018pulje-2
Brug af rejeskaller til fjernelse fra minevand i en sulfid bioreaktorforskningsfremme2018naturvidenskabpulje-2
Levende eller dødforskningsfremme2018pulje-2
Greenland’s First Real-Time Online Water Temperature Measurementsforskningsfremme2018pulje-2
Finding Your Own Voice in a Global Communityforskningsfremme2018pulje-2
Aalisakkat: Distribution of fish and zooplankton around Greenlandforskningsfremme2018naturvidenskabpulje-2
Prøvetagning af pukkelhvaler i Godthåbsfjorden ved brug af drone – pilotstudieforskningsfremme2018pulje-1
Laksens udbredelse og bestandsstørrelse i Kapisillitelven bestemt ved el-fiskeri og eDNAforskningsfremme2018pulje-1
Radiocarbon referencekronologi på sælkæberforskningsfremme2018pulje-1
Chasing Clouds or how do Cloud Dynamics Influence Arctic Hydrologyforskningsfremme2018naturvidenskabpulje-1
Grundstofanalyse af narhvaltænder – fungerer narhvalens tand som et klimaarkiv?forskningsfremme2018pulje-1
Suspenderet sediment i Grønlandske søer – pilotprojektforskningsfremme2018pulje-1
SKINDDRAGTER FRA INUIT Analyse af formgivning, dyreart og materialeforbrug til identifikation af historiske dragterforskningsfremme2018pulje-1
Den grønlandske kostrevolutionpostdoc2017sundhedsvidenskab
Inuulluni – at leve i en animistisk virkelighedphd2017humaniora
Greenlandic Seaweeds for Human Consumptionphd2017teknologi
Grønlands socialvidenskabelige forskningshistorieforskningsfremme2017pulje-2
Tusagassiuutit 2018 – En kortlægning af de grønlandske medierforskningsfremme2017pulje-2
Forekomsten af hjertesygdom hos grønlandske børn og unge og risikoen for hjertesygdom efter indlæggelse for infektionssygdomforskningsfremme2017pulje-2
Rurer Larver, en overset brik i grønlandske fjordsystemerforskningsfremme2017pulje-2
Estimating Surface Energy Fluxes in Greenland through Remote Sensing and Field Measurementsforskningsfremme2017pulje-2
Vandringsmønster for torskforskningsfremme2017pulje-2
What’s in the Fridge? Species Composition and Abundance of Pelagic Fish Available to Top Predators in Northwest Greenlandforskningsfremme2017pulje-1
Lokal læring og lokale kompetencer som ressourcer i folkeskolenforskningsfremme2017pulje-2
En landsdækkende undersøgelse af epilepsi og feberkramper hos børn og unge i Grønland og Danmarkforskningsfremme2017pulje-2
Seasonal Glacier Surface Mass Balance Derived with an Unmanned Aerial Vehicleforskningsfremme2017pulje-1
DBH – Den blå hyldeforskningsfremme2017pulje-1
Undersøgelse af lavteknologiske metoder til begrænsning af udvaskning af tungmetaller fra gråbjerg – fortsættelse.forskningsfremme2017pulje-1
Aldersbestemmelse af pukkelhvalforskningsfremme2017naturvidenskabpulje-1
The Melting of the Greenland Ice Sheet and Its Impact on Coastal Biochemistryforskningsfremme2017pulje-1
Weight among Children in Nuuk at School Entry and Graduation from 2011-2016forskningsfremme2017pulje-1
Østgrønlandsk erindringskultur – Tunumiut’ers beretninger om åndemanere og hekse: Analyse af interviewmaterialetforskningsfremme2017pulje-1
Aspects of Diabetes Epidemiology and Diabetes Care in Greenland. Ten Years of Observation. (Aspekter af diabetes epidemiologi og diabetespleje i Grønland. Ti års observation)postdoc2016sundhedsvidenskab
Thyroid function and autoimmunity among populations in Greenland with 10 and 20 years follow-upphd2016sundhedsvidenskab
The melting of the Greenland Ice Sheet and its impact on fjord biogeochemistry (Indlandsisen nedsmeltning og dens indvirkning på biogeokemien af fjorden)postdoc2016naturvidenskab
Sygdomme hos moskusokser i Grønland: Vildtsundhed og sygdomssmitte fra vildt til tamdyr og mennesker. (Diseases in Muskox Populations in Greenland: Wildlife Health and Disease Transmission to Livestock and Humans)phd2016naturvidenskab
Weather Data from Ship Observations in Nuup Kangerlua: Validation and Analysisforskningsfremme2016pulje-2
Modellering af hellefisks migration ud for Vestgrønlandforskningsfremme2016pulje-2
Genetisk populationsstruktur hos dybhavsrejen (P. borealis) i Sydvestgrønland og Østgrønlandforskningsfremme2016pulje-2
Extreme Weather in West Greenland – Frequency, Magnitude and Impactforskningsfremme2016pulje-2
The Role of Macro-Algae and Near-Shore Mixing on Productivity of the Fiordforskningsfremme2016pulje-1
Blåhvillingens (Micromesistius poutassou) adfærd og interaktion med andre arter i grønlandsk farvand.forskningsfremme2016naturvidenskabpulje-1
Kapisillitlaksens økologi og bestandsstørrelseforskningsfremme2016pulje-1
Undersøgelse af lavteknologiske metoder til begrænsning af udvaskning af tungmetaller fra gråbjergforskningsfremme2016pulje-1
Diabetes i Grønland. Screenings og forekomst af diabetes i Grønland 2014-2015.forskningsfremme2016pulje-1
Superimposed Ice Formation and Degradationforskningsfremme2016pulje-1
Betydningen af overvintringsområder for bestandsnedgange hos polarlomvienforskningsfremme2016naturvidenskabpulje-1
Evaluering af HIRHAM modellens estimering af vandressourcerforskningsfremme2016pulje-1
Feltbaserede og eksperimentelle undersøgelser af faktorer som kontrollerer in-situ elementfordelingen og ædelstenskvalitet af korund (rubin) fra Grønland Controls on in-situ element partitioning and gemstone quality of corundum – comparing fieldbased and experimental studies on ruby from Greenlandphd2015naturvidenskab
Blåhvilling (Micromesistius poutassou): adfærd og udbredelse i Grønlandsk farvand (Blue whiting (Micromesistius poutassou): behaviour and distribution in Greenland waters)phd2015naturvidenskab
Ice mélange dynamics near the tidewater outlet glacier Jakobshavn Isbræ, NV Greenland (Ismilange dynamik nær tidevandsudløb ved gletsjeren Jakobshavn Isbræ, NV Grønland)postdoc2015naturvidenskab
Betydning i grønlandsk – en undersøgelse af hvorledes orddannelser og sætningskonstruktioner bindes sammen af den underliggende semantik i grønlandsk.phd2015humaniora
Forskellige diskursers, styreformers og legitimitetens betydning for den gradvist øgede demokratisering i Grønland, gennem de seneste 150 årforskningsfremme2015pulje-2
Population Dynamics in Greenlandforskningsfremme2015pulje-2
Ocean-Atmosphere Coupling in the Inner Part of Godthåbsfjord (Kangersuneq)forskningsfremme2015pulje-2
Oprindelse af unge torskforskningsfremme2015pulje-2
Initiating North Atlantic Benthos Monitoring (INAMon)forskningsfremme2015pulje-2
Rock Glacier Occurrence in Godthåbsfjorden (Nuup Kangerlua)forskningsfremme2015pulje-2
Graviditetsdiabetes i Grønlandforskningsfremme2015pulje-1
Uønskede graviditeter i Grønland. Karakteristika af abortsøgende kvinder i Nuuk 2012 og en opgørelse af præventions compliance.forskningsfremme2015pulje-1
En kortlægning af alle C difficile typer i Grønland med henblik på en fokuseret og målrettet infektionsforebyggende indsatsforskningsfremme2015pulje-1
Ny laksebestande – Fase Iforskningsfremme2015pulje-1
Pukkelhvalernes slægtsforhold i Godthåbsfjorden, samt deres fødevalgforskningsfremme2015pulje-1
Grønlandshajens populationsstrukturforskningsfremme2015pulje-1
Årsvariationen af inholdsstoffer i grønlandsk tangforskningsfremme2015naturvidenskabpulje-1
Drivere og barrierer for erhvervsudvikling i yderdistrikter og mindre bosteder i Grønland – med Qaanaaq og Qeqertarsuaq som casesforskningsfremme2015pulje-1
Balanced adaptation – exploring relevant concepts for adaptation to climate change, consolidation and MSC certification. (Balanceret tilpasning – en undersøgelse af relevante begreber for tilpasning til MSC, klimaforandring og konsolidering.)postdoc2014samfundsvidenskab
Palliation til grønlandske kræftpatienter i Grønland og i Danmark – et PhD studiumphd2014sundhedsvidenskab
Psykisk trivsel og misbrugsadfærd i Grønland set over et livsforløb – betydningen af kontekst, robusthed og social transitionpostdoc2014sundhedsvidenskab
Behandlingsindsats til forebyggelse af trommehindeperformationer og høretab blandt børn i Grønlandphd2014sundhedsvidenskab
Effekter af tungmetalforurening på to grønlandske fiskearter – fjeldørred og ulkphd2014naturvidenskab
Journalistik i små samfund – et casestudie af det grønlandske mediesystemphd2014journalistik
Grønlandske visuelle erindringerforskningsfremme2014pulje-2
Grønland i tal. Introduktion til studiet af tre hundrede års kvantitative Grønlandshistorieforskningsfremme2014pulje-2
Teknologisk modernisering i Grønlandforskningsfremme2014pulje-2
Baseline målinger af sjældne jordarters metallerforskningsfremme2014naturvidenskabpulje-2
Naturvidenskabelig terminologi – grønlandskforskningsfremme2014pulje-2
Dykkerespons hos havpattedyrforskningsfremme2014pulje-2
Helt tæt på grønlandshvalen – Akustisk adfærd målt fra ryggen af hvalenforskningsfremme2014pulje-2
Bøjer i Nuup Kangerluaforskningsfremme2014naturvidenskabpulje-2
Er D-vitamin status relateret til type 2 diabetes i Grønland?forskningsfremme2014pulje-2
Survival of the Fittest: Forskelle i overlevelse af fiskelarver fra store og små torskforskningsfremme2014pulje-1
Støj ved lomviekolonier i 2014forskningsfremme2014pulje-1
Ny metode til overvågning af ynglesucces hos lomvier i Grønlandforskningsfremme2014pulje-1
Bundfaunasammensætningen i fjord- og udenskærsområderne ved Sisimiut: Regionale, biologiske og fysiske forholds indflydelse på samfundsstrukturen og diversitetenforskningsfremme2014naturvidenskabpulje-1
Genetisk karakterisering af spredningmønsteret for Neisseria gonorrheae stammer fra Grønlandforskningsfremme2014pulje-1
Savissivik-meteorittens kulturhistorieforskningsfremme2014pulje-1
Adoption in Kullorsuaq – A Reproductive Choiceforskningsfremme2014humaniorapulje-1
Kursus i rumlig modellering / Species Distribution Modelling in the Marine Environmentforskningsfremme2014pulje-1
SINWG:ICES Arbejdsgruppe for bestandsidentifikationforskningsfremme2014pulje-1
9th CircumArctic Rangifer Monitoring & Assessment (CARMA) Network Mødetforskningsfremme2014naturvidenskabpulje-1

Scroll til toppen