TARAJULIK – Salinity effects on heat transfer in permafrost soils and the impact on stability of critical infrastructure in Greenland

TARAJULIK – Salinity effects on heat transfer in permafrost soils and the impact on stability of critical infrastructure in Greenland

Formålet med TARAJULIK er at bidrage med essentiel viden til den Grønlandske bygge- og
anlægssektor omkring den klimatiske påvirkning af de geotekniske egenskaber af permafrossen jord.
På grund af dyr logistik og begrænset ekspertise i Grønland bliver egentlige geotekniske
forundersøgelser sjældent gennemført ved andet end meget store anlægsprojekter som havne og
lufthavne. Ved etablering af mindre infrastruktur og boligbyggeri, baseres projekterne typisk på lokal
erfaring og de meget sparsomme tilgængelige data. Denne praksis leder ofte til dyre eller
mangelfulde og utilstrækkelige løsninger.

Som led i projektet undersøges hvordan jordens egenskaber ændrer sig med stigende temperatur,
og hvor store sætninger der vil forekomme når permafrosten tør. Mange af de grønlandske
bysamfund er bygget på gammel havbund, og jorden indeholder stadig salte fra havmiljøet som
sænker jordens frysepunkt og ændrer jordens mekaniske egenskaber. Salin (saltholdig) permafrost
findes i store dele af Arktis, men på trods heraf er der begrænset kendskab til disse materialers
mekaniske og termiske egenskaber. Permafrostens optøning accelereres ved kontakt med vand
(f.eks. drængrøfter omkring veje, naturlige søer og vandløb, samt i kystzoner ved kontakt med
havet), og projektet fokuserer derfor på salin permafrost i kontakt med vand.

På basis af den indledende undersøgelse af en række jordarter fra Grønland, udvælges typiske jordarter,
hvorpå dergennemføres en række forsøg med varmetransport ved forskellige temperaturer og
saltkoncentrationer. Disse forsøg vil danne basis for etablering af en model der kan benyttes til at
beregne ændringer i jordenes egenskaber når temperaturen stiger og permafrosten tør.

TARAJULIK udføres i samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet i Danmark, ARTEK og KTI i
Sisimiut og Asiaq – Greenland Survey i Nuuk. Ingeniørstuderende i Sisimiut vil blive inddraget direkte
i det eksperimentelle arbejde, så fremtidens grønlandske ingeniører får et førstehåndskendskab til
permafrosten og dens egenskaber. Desuden vil TARAJULIKs resultater i form af tekniske parametre
og beskrivelse af permafrostens egenskaber blive gjort tilgængelige for den Grønlandske bygge- og
anlægssektor i en simpel og frit tilgængelig online database. Arktisk rådgivende virkomsheder inkl.
Orbicon, Masanti og Inuplan har givet tilsagn om støtte til projektet og om at deltage i en fortsat
dialog om samarbejde og udvikling af databaseindholdet.

Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll to Top