TEMPerature monitoring of rock walls in the Arctic (TEMPRA)

TEMPerature monitoring of rock walls in the Arctic (TEMPRA)

Projektleder: Marco Marcer, Postdoc ved Arctic DTU – Ilinniarfeqarfik Sisimiut
Øvrige involveret: Thomas Ingeman-Nielsen, Lektor ved DTU Byg

Projektets baggrund, formål og forskningsspørgsmål:
En stor del af den grønlandske infrastruktur er funderet på fjeld og/eller afhængig af stabiliteten af fjeldskråninger. Selvom det er velkendt at det vådere og varmere klima forårsager ændringer i fjeldets mekaniske egenskaber, og at disse ændringer har forårsaget betydelige økonomiske udfordringer i andre regioner, har vi i Grønland meget begrænset viden om ændringer i fjeldets termiske og mekaniske egenskaber. Dette øger den økonomiske risiko ved etablering af ny infrastruktur og skaber usikkerhed om restlevetid og vedligeholdelsesbehov for eksisterende infrastruktur. Dette projekt sigter mod at udvikle en protokol for monitorering af fjeldtemperaturer til byplanlægningsformål i Grønland, som basis for vurdering af ændringer i fjeldets egenskaber. Et netværk af temperaturloggere vil blive installeret på fjeldfremspring- og -rygge, og de indsamlede temperaturloggere vil blive korreleret til meterologiske og topografiske forhold samt snedække gennem statistiske modeller, for at kortlægge ændringer i fjeldets temperaturregime og egenskaber. Denne kortlægning vil bidrage til vurderingen af fjeldets nuværende og fremtidige mekaniske egenskaber og derigennem forbedre vores evne til at sikre og vedligeholde infrastruktur i Grønland.

Metoder for inklusion af samfundet:
– Samarbejde med Qeqqata Kommunia for at linke forskningsstedet og forskningsprojektet med kommunens byplanlægning.
– Studerende fra arktisk ingeniør-uddannelsen i Sisimiut involveres projektarbejdets dataindsamling og analyse.
– Projektet samarbejder med KTI Sisimiut omkring drone undersøgelse til brug for topografisk kortlægning og evaluering af sne-fordeling.

Metoder for formidling overfor samfundet:
– Inkludering af arktisk ingeniør-studerende i dataindsamling og analyse vil hjælpe med at forankre viden om jordtemperatur-distribuering og betydningen af denne på fjeldmekanisk stabilitet hos fremtiden ingeniører.
– Vi vil tilbyde gæsteundervisning ved KTI Sisimiut og foreslå et foredrag ved Inutek målrettet det professionelle tekniske fagmiljø.
– Data fra projektet vil blive publiceret i en åben online database.

Projektets start- og afslutningstidpunkt:
April 2020 – december 2021

Bevilget: 83.000,00 kr.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll to Top