Influence of water and wastewater systems on human health in Greenland

Influence of water and wastewater systems on human health in Greenland

Formålet med dette ph.d. projekt er at levere et kvalificeret beslutningsgrundlag for opgradering, service og
renovering af vandforsyning og sanitære installationer i Grønlandske bygder.

Projektet er tværfagligt og udføres i samarbejde mellem to institutter på DTU (Byg og Food), Illisimatusarfiik og Statens Seruminstitut.

Adskillige studier fra Alaska og Canada viser at befolkningen i samfund med ringe vandforsyning og sanitet
lider en nedsat helbreds kvalitet. FN’s sjette bæredygtighedsmål omhandler præcis disse forhold, og målet
er at inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris,
ligesom der skal opnås lige adgang til ordentlige sanitære forhold og hygiejne. Data vedrørende vand og
sanitære forhold i den arktiske region forsvinder imidlertid ofte i statistikken fordi opgørelser laves på
nationalstatsniveau. Derfor lavede Arktisk Råd i sidste periode en undersøgelse, som viste at befolkningen i
små arktiske samfund generelt har ringe adgang til rent drikkevand og sanitære forhold i forhold til resten af
de nationalstater de er en del af. De dårligste forhold blev fundet i de grønlandske bygder, hvor
undersøgelsen angiver at omkring 25% af befolkningen mangler adgang til behandlet drikkevand, og
omkring 65% har ikke adgang til moderne sanitet. Hypotesen er at disse forhold varierer meget mellem
bygder og at de for nogen bygders vedkommende kan påvirke den gennemsnitlige heldbreds tilstand
negativt.
I dette projekt vil data vedrørende sanitet, vandforsyning og helbred i grønlandske bygder blive koblet,
systematiseret og behandlet statistisk for at afdække service niveau, årsager og effekter. Efterfølgende
feltstudier i udvalgte bygder skal lede til en uddybet forståelsen af sammenhænge og risicis. Projektet vil
blive betragtet som vellykket, når det leverer ny viden om årsagssammenhænge, udpeger væsentlige risici
og giver anbefalinger til fremtidige tekniske installationer.

År:
Kategori:
PhD
Scroll to Top