Aspekter ved Covid-19 i Grønland

Aspekter ved Covid-19 i Grønland

Ph.d.-studerende: Mie Vilstrup Møller, indskrevet ved ilisimatusarfik og Syddansk Universitet

Projektbeskrivelse:
Siden slutningen af 2019 har COVID-19 spredt sig som en verdensomspændende pandemi og har medført
megen sygelighed og mange dødsfald. I Grønland har man kun oplevet få smittede personer og ingen
dødsfald. Grunden til det lave smittetal formodes at være den hurtige nedlukning af landets grænser med
rejserestriktioner, testning af rejsende samt andre folkesundhedsmæssige tiltag, der blev foretaget tidligt i
pandemiens forløb.
Dette er unikt, såvel i en arktisk som i en global sammenhæng. Således har Grønland haft langt den laveste
hyppighed af COVID-19 smittede i forhold til alle andre arktiske områder.
I dette PhD-projekt vil vi belyse fire aspekter af COVID-19-pandemien i Grønland.
I studie 1 vil vi vurdere effektiviteten af COVID-19 screeningsprogrammet af rejsende i forhold til hvor
mange COVID-19 smittede programmet har forhindret i at rejse til Grønland.
I studie 2 vil vi bestemme antistofniveauer over tid i en gruppe af COVID-19 vaccinerede personer i
Grønland som udtryk for, hvor effektiv vaccinen vil være i den grønlandske befolkning.
I studie 3 vil vi bestemme, om de samlede indsatser mod COVID-19 har påvirket hyppigheden af andre
luftvejsinfektioner hos børn og voksne i Grønland i 2020-22, der smitter på samme måde som COVID-19.
I studie 4 vil vi i et model-studie vurdere, hvordan epidemien kunne have forløbet i Grønland, hvis man ikke
havde indført nogen restriktioner eller færre/andre restriktioner som i øvrige arktiske lande.
Det er håbet, at projektet kan bidrage med væsentlig viden om aspekter af COVID-19 pandemien i Grønland.
Dette vil være af værdi for den grønlandske og lignende befolkninger med tilsvarende sociale og geografiske
forhold, i forhold til bekæmpelse ikke blot af den aktuelle COVID-19 pandemi, men også af andre sygdomme,
som f.eks. pandemisk influenza, som kan have alvorlige konsekvenser for disse sårbare befolkninger.

Bevilget: 2.433.408,00 kr.

Fakultet:
År:
Kategori:
PhD
Scroll to Top