Forstudie til projektet: Vedvarende behandlingseffekt – hvad virker? Kvalitativt studie af livet efter misbrugsbehandling

Forstudie til projektet: Vedvarende behandlingseffekt – hvad virker? Kvalitativt studie af livet efter misbrugsbehandling

Projektleder:  Christina Viskum Lytken Larsen, Forskningsgruppeleder i Statens Institut for Folkesundhed
Øvrige deltagende: Tenna Jensen, Lektor ved Københavns Universitet; Adjungeret Lektor, Institut for Sygepleje og Sundhedsforskning, Greenland Center for Health Research (GCHR), Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet); tennaje@hum.ku.dk

Keywords: Misbrugsbehandling, Arktis, hverdagsliv,
Projektets forskningsområde, formål og forskningsspørgsmål:
I dette forstudie vil vi udarbejde en ansøgning til et større tværfagligt projekt, der ved hjælp af primært kvalitative metoder skal undersøge, hvorfor nogle mennesker lykkes med at omsætte de redskaber, de får til nye vaner igennem deres rusmiddelbehandlingsforløb ved Allorfik. Samt hvilke faktorer, der gør sig gældende for personer, der falder tilbage i misbrug inden for det første år efter endt behandlingsforløb. Et særligt fokus vil være på faktorer og elementer i misbrugerens hverdagsliv, der har høj relevans for behandlingssystemet samt udformningen af behandlingsforløb. Det kan for eksempel være relevansen af yderligere inddragelse af arbejdsrelationer og lokalsamfundet i behandlingen eller samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, som eksempelvis kommunernes sagsbehandlere eller Majoriaq (arbejdsformidling og opkvalificering). Forprojektet vil resultere i; 1: Litteratur review over eksisterende viden om erfaringer med rusmiddelbehandling samt dennes effekt i Arktiske samfund. 2: Kortlægning af Allorfiks materiale om 3: Udvikling af forskningsprotokol for projektet ”Vedvarende behandlingseffekt – hvad virker?” Det er centralt for det endelige projekt ”Vedvarende behandlingseffekt – hvad virker?”, at det bliver designet og udtænkt i et nært samarbejde mellem praksis og forskning. Til at opstarte udarbejdelsen af forskningsprotokollen vil vi derfor holde en fælles skriveworkshop ved Allorfik med deltagelse af både forskere og fagpersoner ved Allorfik.

Metoder for kompetencebygning i form af inddragelse af samfundet:
Projektet udvikles i tæt samarbejde mellem praksis og forskning og medvirker dermed til at opbygge forskningskapacitet ved Allorfik, hvilket vurderes at komme samfundet og borgerne til gode inden for mere kulturel relevant og evidensbaseret misbrugsbehandling.

Metoder for formidling overfor samfundet:
Resultater vil blive formidlet igennem radio, podcasts samt ved NUNAMED, hvor det er muligt for en bred skare af studerende og sundhedsprofessionelle at deltage.

Projektets start- og sluttidspunkt: 1. juni 2021 – 31. december 2021

Bevilget: 100.000,00 Kr.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll to Top