Isdæmmede søer – Evaluering af Moniteringmetoder

Isdæmmede søer – Evaluering af Moniteringmetoder

Projektleder: Dorthe Pia Petersen

Øvrige deltagere: Andreas Elmelund Hass, klimamedarbejder, Asiaq
Alexandra Messerli, Remote sensing medarbejder, Asiaq
Penelope How, Remote sensing medarbejder, Asiaq

Redegørelse af forskningsområde med kort beskrivelse af projekt, formål og forskningsspørgsmål: Isdæmmede søer er almindeligt forekommende langs indlandsisens rand i Grønland. De dannes, hvor vand samles i en fordybning langs en gletsjer-rand uden at der er et naturligt udløb. Efterhånden som der løber smeltevand til, stiger vandstanden i søen indtil et kritisk niveau, hvorefter søen tømmes i løbet af kort tid gennem kanaler inde i isen; et såkaldt jøkelløb.
Når store mængder gletsjervand pludselig fosser ud under et jøkelløb, påvirker det færdsel i området og der kan i værste fald ske skade på personer eller infrastruktur. Jøkelløb kan forårsage fysiske ændringer i landskabet og påvirke nedstrøms-økosystemer.
Monitering af vandstanden i isdæmmede søer er således relevant, dels for at opnå mere viden om disse dynamiske systemer i et klima under forandring, dels med henblik på at kunne vurdere risikoen for og varsle jøkelløb.
De store variationer i vandstanden, de destruktive kræfter forbundet med is og jøkelløb, samt ofte utilgængelig beliggenhed gør det udfordrende at overvåge vandstanden i en isdæmmet sø. I dette projekt vil vi analysere og sammenligne eksisterende ‘on site’ og remote sensing data fra en isdæmmet sø “Hullet” i Sydgrønland. Vi vil evaluere nøjagtigheden og vurdere fordele og ulemper ved fire metoder til direkte overvågning af vandstanden.

Metoder for formidling overfor samfundet: Projektets resultater vil blive formidlet til relevante interesser bl.a. Narsarsuaq og Maniitsoq, som vi skabte kontakt til i tidligere projekter om isdæmmede søer.
Herudover forventer vi at udarbejde en videnskabelig artikel.
Projektet vil give input til case-study vedrørende jøkelløb for projektet ‘Natural Hazards and Tourism: A Greenland-Iceland Collaboration’ (NORA projektansøgning under udarbejdelse).

Projektets start- og sluttidspunkt: 1. januar 2020 – 31. december 2020

Bevilget: 85.000,00 Kr.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll to Top