Snesmeltning i Grønland – ‘drivers’, konsekvenser og fremtidige forhold

Snesmeltning i Grønland – ‘drivers’, konsekvenser og fremtidige forhold

Projektleder: Kerstin Elise Krøier Rasmussen, Asiaq Greenland Survey

Øvrige deltagende: Kirsty Langley, forsker ved Asiaq Greenland Survey og Stefan Jansen, projektleder, vejrobservationer, Asiaq Greenland Survey

Redegørelse af forskningsområde med kort beskrivelse af projekt, formål og forskningsspørgsmål:
Snedækket er et nøgleparameter i forståelsen af de arktiske økosystemer, fordi det påvirker det termale regime i jorden. Om vinteren vil sneen ofte medføre, at jorden ikke bliver ligeså afkølet som den ville uden et snedække, på grund af sneens isolerende effekt. Om foråret derimod, vil sneen ofte betyde, at jorden ikke bliver opvarmet, fordi sneens lyse overflade reflekterer en stor del af den kortbølgede indstråling og fordi den energi, der er til rådighed, går til smeltning af sne i stedet for til opvarmning af jord. Selv en mindre variation i afsmeltningen kan få stor betydning, både økosystemmæssigt og i høj grad også på det mere samfundsmæssige plan i områder med stor afhængighed af aktiviteter, der påvirkes af sneen (f.eks. fangst og vinter-/forårsturisme). I dette projekt vil vi kortlægge, hvordan snesmeltningen varierer temporalt og geografisk i Grønland og undersøge hvilke parametre, der styrer variationerne. Således vil vi skabe en bedre forståelse af forholdet mellem snesmeltning og atmosfæriske forhold i Grønland og undersøge den nuværende situation og fremtidige forhold i områder, hvor vi ikke har snedata fra, men hvor sneforholdene er af stor samfundsmæssig betydning. Desuden vil vi undersøge, hvad variationerne i snesmeltningen har af konsekvenser ned gennem økosystemet.

Metoder for inklusion af samfundet:
En analyse af de tilgængelige dataserier og sneens afsmeltning har ikke kun stor videnskabelig betydning for forståelsen af påvirkningen på økosystemet, men vil også bidrage til viden, som vil være af stor samfundsmæssig værdi. Gennem den voksende vinter- og forårsturisme i Grønland får snedækket en ny ressourcemæssig betydning, og der er i den forbindelse opstået et stadigt større behov for at forstå, hvordan sneforholdene kan variere også set i lyset af de aktuelle klimaforandringer. Vi vil derfor udpege områder inkluderet i projektet gennem dialog med interessenter inden for f.eks. turisme, vandressourcer og regionalplanlægning.

Metoder for formidling overfor samfundet:
Vi planlægger at sammenfatte vores resultater i (a) en let fordøjelig udgave, der skal være frit tilgængelig for interesserede parter f.eks. i forhold til turisme, vandressourcer, regionalplanlægning m.v. Desuden skal projektet resultere i (b) en videnskabelig sammenfatning med arbejdstitlen ”Greenland snow depletion – drivers, impacts and a future perspective”. Projektet vil være oplagt til formidling ved et fremtidigt arrangement som f.eks. Greenland science week.

Projektets start- og sluttidspunkt: december 2019 – juni 2021

Bevilget: 88.000,00 kr.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll to Top