Hvad sker der i snepakken i løbet af en vinter?

Hvad sker der i snepakken i løbet af en vinter?

Forskningsleder: Kirsty Langley, forsker, Asiaq – Greenland Survey

Øvrige deltagere: Alexandra Messerli, forsker, Asiaq; Karoline Nordberg Nilsson, AC, Asiaq; Arno Hammann, forsker, Asiaq; Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen, forsker, Grønlands Naturinstitut; Ward Van Pelt, lektor, Uppsala Universitet

Forskningsområde, formål og forskningsspørgsmål:
Formålet med denne undersøgelse er at forstå dynamikken i snepakken i Kangerluarsunnguaq (Kobbefjord) og dens implikationer for vegetation, dyreliv og menneskelige aktiviteter.
Snepakken spiller en afgørende rolle i at isolere og beskytte den underliggende jord, og påvirker vintertransport, rekreation og vandressourcer ved afsmeltning. Dette forskningsprojekt har til formål at modellere udviklingen af snepakken over nyere og historiske perioder med fokus på at identificere forekomsten og tykkelsen af islag.

Projektet kombinerer lokal ekspertise fra Asiaq og Grønlands Naturinstitut og viden om arktisk snemodellering fra Universitetet i Uppsala.
Undersøgelsen vil skræddersy en ny snemodel til grønlandske forhold ved at bruge datarige Kangerluarsunnguaq som kalibreringssted og teste snemodellen for første gang i Grønland. Forskningsspørgsmålene involverer ændringer i snepakken, dannelsen af islag og deres sammenhæng med vegetationsdækning og -type.
Projektet vil køre en snemodel med høj opløsning, der udnytter eksisterende data og logistiske platforme og overholder FAIR-principperne for datadeling. Den valgte metode involverer anvendelse af en koblet energibalance–sne-model, udviklet af projektpartneren Van Pelt, med et detaljeret datasæt til forcering, kalibrering og validering af modellen. Undersøgelsen vil bidrage med værdifuld indsigt i den tidsmæssige og rumlige udvikling af snepakken på undersøgelsesstedet samt bane vejen for bredere brug af modellen i Grønland.

Metoder for kompetenceopbygning i Grønland:
Dette projekt er et samarbejde mellem de eneste to naturvidenskabelige forskningsinstitutioner i Grønland, Asiaq og Grønlands Naturinstitut samt Uppsala Universitet. Projektet vil udnytte faciliteterne og igangværende forskningsaktiviteter på alle tre institutioner, samtidig med at de lokale kompetencer og viden kombineres. En kandidatstuderende deltager i sneundersøgelsen i Kobbefjord.

Metoder for formidling til det grønlandske samfund:
Projektet sigter mod at udgive en peer-reviewed artikel om økosystemrelevante snepakke-egenskaber og ændringer i disse over den historiske periode. Projektet og resultaterne vil blive præsenteret på nationale (Greenland Science Week) og internationale (f.eks. EGU, ASSW, IASC/NAGS) konferencer, workshops og møder. Facebook- og X-opdateringer vil blive lavet gennem hele projektet gennem de deltagende institutter.

Bevilget: 248.544 DKK

Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll to Top