Piniartoq i en globabaliseret verden

Piniartoq i en globabaliseret verden

I de seneste år, er der en stigende internationale bevågenhed omkring de små arktiske samfunds
modstandsdygtighed (resilience), som var svækket på grund af hastige klimatiske, økonomiske og
samfundsmæssige forandringer. Denne erhvervs-ph.d. undersøger, hvordan man kan lave en
kulturelt baseret erhvervsudvikling og genoprette små arktiske samfundenes modstandsdygtighed.
Undersøgelsen tager udgangspunkt i Tasiilaq-området, og specielt have fokus på koblingen mellem
det traditionelle fangererhverv og nye tiltag i turistindustrien, som i området i tiltagende grad
tegner til at blive hinandens forudsætning. Projektet fokuserer især på lokalsamfundets egen
modstandsdygtighed overfor klimatiske, økonomiske og samfundsmæssige forandringer, som alle
på hver sin måde, både udfordrer og styrker balancen mellem fangererhvervet og turistindustrien.
Projektet bidrager til bedre forståelse af økonomiske og kulturelle udfordringer i små arktiske
samfund, og kortlægger måder hvorpå bevarelsen af bærende traditioner og kulturelle værdier kan
knyttes tæt til udviklingen af nye erhverv, samtidig med at gøre dem mere modstandsdygtige over
for forandringer og voldsomme påvirkninger udefra.

Fakultet:
År:
Kategori:
PhD
Scroll to Top