Fastholdelse af flere sygeplejersker i uddannelse og arbejdsliv

Fastholdelse af flere sygeplejersker i uddannelse og arbejdsliv

Forskningsleder: Carsten Juul Jensen, adjunkt ved Ilisimatusarfik, Institut for Sundhed & Natur
Øvrige involverede:
Professor Lene Seibæk, Institut for Sundhed & Natur, Ilisimatusarfik; Aarhus Universitetshospital; Aarhus
Universitet
Jette Markussen, postdoc og lektor ved Institut for Sundhed & Natur, Ilisimatusarfik; Syddansk Universitet; Professionshøjskolen Lillebælt
Anna Kleist Egede, Institut- og uddannelsesleder, Institut for Sundhed & Natur, Ilisimatusarfik
Pauline Olesen, underviser ved Institut for Sundhed & Natur, Ilisimatusarfik
Louise Lennert Olesen, uddannelsesansvarlig ved Dronning Ingrids Hospital

Keywords: sygeplejerskemangel, sundhed, uddannelse

Område, formål, forskningsspørgsmål:
Den grønlandske befolkning har brug for flere fastansatte herboende sygeplejersker, der har kendskab til dobbeltsprogssituationen og kulturen i Grønland, hvis befolkningens sundhedstilstand skal vedligeholdes eller fremmes. I øjeblikke uddannes der simpelthen ikke nok sygeplejersker. Optaget af studerende begrænses af, at der kun kan tilbydes 14 praktikpladser med kvalificeret vejledning. Dertil kommer, at det kun er 7 til 8 af de studerende, der har færdiggjort deres uddannelse i de seneste år.

Formålet med dette projekt er derfor at undersøge muligheden for at etablere flere praktikpladser og udvikle aktiviteter, der kan fremme fastholdelse og trivsel blandt studerende og nyuddannede sygeplejersker.
Projektets metode og aktiviteter udvikles løbende i et fællesskab mellem forskere, undervisere, sygeplejestuderende, nyuddannede – og erfarne sygeplejersker. Det falder i 2 dele: et forberedelsesprojekt, der ansøges om finansiering til i denne ansøgning. Og i et efterfølgende interventionsprojekt testes de uddannelses- og fastholdelsesfremmende aktiviteter med international relevans for andre sammenlignelige områder.

Inklusion af samfundet og formidling overfor samfundet:
Lokale sygeplejersker og sygeplejestuderende fra de regionale sygehuse, sundhedscentre og – stationer inddrages for at sikre at aktiviteter og indsatser virker for dem i deres hverdagsliv.

Publicering: to videnskabelige artikler, to formidlende tekster i sundhedsvæsnets egne publikationer og sundhedsplatformen i KNR, oplæg ved Forskningens Døgn april 2023, oplæg ved konference NUNAMED 2025

Projektets start- og slutdato: 01/09/2022 – 31/12/2023

Bevilget: 100.000,00 kr.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll to Top