Forekomst og sværhedsgrad af senfølger efter COVID-19 infektion i Grønland

Forekomst og sværhedsgrad af senfølger efter COVID-19 infektion i Grønland

Forskningsleder: Trine Abelsen, reservelæge ved Dronning Ingrids Sundhedscenter og tilknyttet forsker ved Ilisimatusarfik, Institut for Sundhed & Biologi
Øvrige deltagende: Studiet laves som led i et Ph.D. projekt af Mie Møller, MD (projektansvarlig) med hovedvejleder Anders Koch, Ph.D. MPH, speciallæge i Infektionsmedicin og professor, Ilisimatusarfik; overlæge ved Medicinsk afdeling, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk; Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut og
Infektionsmedicinsk afdeling, Rigshospitalet. Øvrige vejledere er Peter Vedsted, Ledende regionslæge region Avannaa, Grønland, og professor, Aarhus Universitet samt Kåre Mølbak, DMSc, professor, Københavns Universitet, tidligere faglig direktør for Statens Serum Institut.
Jesper Olesen, ledende regionslæge, region Sermersooq.
Anna Irene Vedel Sørensen er en af de hovedansvarlige for det danske EFTER-COVID studie, og vil fungere som samarbejdspartner mellem de to studier.
Michael Andersson, statistiker, Statens Serum Institut.
Jakob Kristiansen, professional tolk, Dronning Ingrids Hospital.

Keywords: SARS-CoV-2, senfølger, hyppighed

Område, formål og forskningsspørgsmål:
Formålet med studiet er at undersøge forekomsten, varigheden og sværhedsgraden af mulige senfølger efter COVID-19 infektion samt risikofaktorer herfor i en repræsentativ studiepopulation i Nuuk over en 1-års tidsperiode efter konstateret smitte med SARS-CoV-2.
Det formodes, at <10 % af befolkningen i Grønland, som har været smittet med COVID-19 udvikler senfølger. Da morbiditeten ved COVID-19 sygdom har været lav i Grønland, er vores hypotese at graden og hyppigheden af senfølger ikke er mindre sammenlignet med andre populationer.

Inklusion af samfundet og formidling overfor samfundet:
Forsøgsdeltagerne rekrutteres tilfældigt med en ratio på 1:1 for henholdsvis test-positiv og test-negativ kriteriet. Rekruttering vil foregå telefonisk med efterfølgende fysisk fremmøde og interview i Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk. Ved fremmøde bedes deltagerne udfylde et omfattende spørgeskema, som vil blive udfyldt i samarbejde med en af de to projektansvarlige på enten grønlandsk eller dansk.
Deltagelse kræver en underskrevet samtykkeerklæring inden første spørgeskemainterview. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagetrækkes og personens oplysninger vil blive destrueret.

Resultaterne forventes publiceret i internationale peer-reviewede tidsskrifter, præsenteret ved internationale konferencer, samt for de grønlandske sundhedsmyndigheder og offentligheden gennem lokale medier.

Projekt start- og slutdato: 01/01/2022 01/12/2023

Bevilget: 89.815,00 kr.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll to Top