Hvalros landgangsplads i Thule området

Hvalros landgangsplads i Thule området

Projektleder: Rikke Gulborg Hansen, senirrådgiver ved Pinngortitaleriffik
Øvrige deltagende: Mads Peter Heide-Jørgensen, seniorforsker ved Pinngortitaleriffik

Keywords: hvalros, forstyrrelser, monitorering.
Projektets forskningsområde, formål og forskningsspørgsmål:
I juni 2018 blev en ny landgangsplads for hvalros opdaget på Edderfugleøerne i Wolstenholme fjord af arbejdere fra Thule basen. Det er første gang i 100 år at hvalros er registreret på land i Vestgrønlandog og er udover landgangspladser på Svalbard den største dokumenterede landgangsplads i Arktis. Det er nødvendigt at undersøge om landgangspladsen vil blive benyttet i kommende år især i forbindelse med fangst i nærheden af landgangspladsen og ifm mine-projektet i Wolstenholme fjord foretaget af Dundas Titanium
Mining. Vha. lokale medarbejdere vil to forskere sejle ud til øerne over en uge for at sætte wildlife-kameraer op på special designede tripods. Kameraerne vil tage billeder af øerne 3 gange i timen i 3 måneder. Billederne vil blive brugt til at fastslå hvalrossers demografiske sammensætning samt brug af denne nye landgangsplads. Samtidig vil der blive bestilt højkvalitet satellit fotos af øerne.

Metoder for kompetencebygning i form af inddragelse af samfundet:
Der vil blive holdt en præsentation for de lokale på Thule Basen.

Metoder for formidling overfor samfundet:
Billederne kan sættes sammen til en film og vises på Naturinstituttets hjemmeside.

Projektets start- og sluttidspunkt: 1. juni 2021 – 1. oktober 2021

Bevilget: 93.100,00 kr.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll to Top