Ældre i eget hjem – ressourcer og lokalsamfund

Ældre i eget hjem – ressourcer og lokalsamfund

Ph.d.-studerende: Mona Koch Madsen
Institutioner: Ilisimatusarfik Center for Arktisk Velfærd, Afdeling for Sociale Forhold;
Center for Folkesundhed i Grønland, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Projektet har til formål at undersøge ældre menneskers ressourcer og bidrag til deres lokalsamfund i Grønland. Efterhånden som befolkningen af ældre stiger i Grønland, er det vigtigt at udvikle et velfærdssystem, der gør det muligt for ældre at forblive sunde i deres senere år. Projektets forskningsspørgsmål fokuserer på, hvordan ældres ressourcer opfattes og opleves, og hvordan de kan integreres i udvikling og vedligeholdelse af fællesskaber.

Metoden i projektet involverer etnografisk feltarbejde i byen Sisimiut og den nærliggende bygd Sarfannguit blandt hjemmeboende ældre og med deltagelse i deres daglige aktiviteter. Derudover vil semistrukturerede interviews og sharing circles blive brugt til at generere data fra ældre, andre samfundsgrupper og fagpersoner. Data vil blive analyseret ved hjælp af tematisk analyse.

Projektets mål er at identificere og fremme positive faktorer, der kan hjælpe enkeltpersoner, lokal­ samfund og organisationer til at trives og udvikle sig. Det har også til formål at forhindre, at ældre foler sig tilsidesatte og ensomme, da deres erfaringer, viden, færdigheder og kultur er værdifulde for samfundet. Projektets resultater vil blive præsenteret i en udstilling, der både vil tjene som et middel til formidling og en intervention til at fremme samfundsudvikling.

Bevilget: DKK 2.484.000

År:
Kategori:
PhD
Scroll to Top