Afglaciation af Nuup Kangerlua: en multidisciplinær tilgang

Afglaciation af Nuup Kangerlua: en multidisciplinær tilgang

Forskningsleder: Diana Krawczyk, forsker, Grønlands Klimaforskningscenter, Grønlands Naturinstitut

I samarbejde med: Frederik Fuuja Larsen, museumsleder, Grønlands Nationalmuseum & Arkiv; Marit-Solveig Seidenkrantz, professor, Department of Geoscience, Aarhus University; Naomi Hein, kommunikationsleder, Naomi Hein, Inc.

Forskningsområde, formål og forskningsspørgsmål:
Grønlands fjorde og kystområder står over for trusler som følge af klimaforandringerne, gletsjersmeltning og skiftende havismønstre. Den historiske afsmeltning af Grønlands Indlandsis (GrIS) har synliggjort nye landskaber, som er levested for havpattedyr, havfugle og regionens første menneskelige bosættere af palæo-inuitkulturen. Denne afsmeltning har dog også ført til naturfarer såsom jordskred. Årtusinders lange transformationer ved is-havgrænserne i fjordsystemerne er bevaret i nutidens landskaber og sedimenter, især under havet. Alligevel forbliver tidslinjen og dynamikken ift. tilbagetrækningen af GrIS, sammen med dets indvirkning på menneskelige bosættelser på tværs af kystnære islandskaber, fjorde og havkyster, stort set ukendt.

Vores projekt, der er centreret omkring Nuup Kangerlua i Grønlands hovedstadsregion, søger at opklare den historiske fortælling om den nuværende mellemistid (Holocæn), der rækker cirka 10.000 år tilbage. Ved at bruge en multidisciplinær tilgang, der integrerer geomorfologi, palæontologi og arkæologi, sigter vi mod at udforske

1) de historiske positioner af iskappen gennem hele fjordsystemet,
2) de tilsvarende oceaniske ændringer og
3) landskabets udvikling.

Denne undersøgelse har til formål at give indsigt i fordelingsmønstrene for palæo-inuit-bosættelser. Vores undersøgelse omfatter både land- og undervandslandskaber og anvender nye højopløsningsmodeller, der fungerer som “arkiver” over den omfattende GrIS-afsmeltning. Denne viden vil blive transformeret til en 3D-visualisering, ved hjælp af avanceret 3D-modellering og laserteknologi, der afbilder de detaljerede landskaber i Nuup Kangerlua. Denne visualisering vil fremhæve placeringen af Saqqaq-bosættelser i forhold til isens tidligere bevægelser, hvilket giver en dybere forståelse af regionens historiske dynamik.

Metoder for kompetenceopbygning i Grønland:
Projektet samarbejder med Grønlands Nationalmuseum & Arkiv for at gennemgå arkæologiske data og dokumenter fra Nuup Kangerlua-regionen, som kan hjælpe med at besvare de centrale forskningsspørgsmål. Vores samarbejde fremmer gensidig læring og videnudveksling mellem forskere og lokalsamfundet.

Den årlige Kulturnat i Nuuk er et forum for fremvisning af vigtige videnskabelige og kulturhistoriske emner for det grønlandske samfund. Kulturnatten genererer et bredt fremmøde fra forskellige aldersgrupper, såvel som uddannelsesmæssige og socioøkonomiske spektrum i hele Nuuk. Arrangementet er en glimrende mulighed for at formidle vigtige projektresultater samt interagere med offentligheden for at skabe opmærksomhed og involvering omkring fjordsystemets palæo-inuit-kulturarv. Vi foreslår flere aktiviteter for at vise denne rige arv og nyligt afdækkede arkæologiske fund. Et centralt fokus på vores Kulturnat-udstilling vil være en taktil aktivitet centreret omkring et fotografisk billede af Nuup Kangerlua. Billedet vil blive opdelt i dele, ligesom et puslespil, og hver deltager vil modtage deres egen firkant til at male i lighed med deres segmenterede billede. Her kan deltagende lære om projektets videnskabelige resultater i et let, samtalende miljø og være vidne til på egen hånd, hvordan deres unikke bidrag faciliterer en større helhed, dvs. den endelige fremvisning af den malede fotomosaik.

For nylig er et stort behov for videnskabsbaseret information og historier om Nuup Kangerlua til rekreative formål og guidede ture blevet fremhævet på det lokale interessentmøde: ‘Nuuks fremtidsår 2035’ arrangeret af Grønlands Naturinstitut (https://natur.gl/year/2023/nuuks-fremtid-2035/). Vores projekt vil være med til at opfylde dette behov ved at afholde møder med lokale turistbureauer for at udveksle information om de vigtige historiske steder i fjordsystemet og dermed fremme “intelligent turisme”. Projektet vil levere tiltrængt undervisningsmateriale til Grønlands Naturinstituts uddannelsesprogram, bl.a. universitetsfaget ‘Arctic Marine Ecosystems in a Changing Climate’ og naturvidenskabelig undervisning i Nuuk.

Metoder for formidling til det grønlandske samfund
Projektets resultat bliver en 3D-visualisering af Nuup Kangerlua, der fremhæver de vigtigste projektresultater. 3D-modeller af høj kvalitet, herunder akrylgraveringsteknologi, vil blive brugt til interaktiv kommunikation, såsom forelæsninger med studerende, internationale konferencer (f.eks. Greenland Science Week i 2025), offentlige videnskabsarrangementer (den årlige ‘Kulturnat’ i 2025) og historiefortælling gennem ‘intelligent turisme’. Disse produkter vil blive foræret til Nuuks skoler, lokale spejderklub ‘Nuummi Spejderit’, lokale turistbureauer og andre, der er involveret i bæredygtig arktisk brug. Vores 3D-visualisering af palæo-inuit-bosættelser inden for rammerne af tidligere isstrømme vil blive offentliggjort online og promoveret via naturinstituttets podcast og hjemmesidenyheder. Projektets fremskridt med nøgleresultater og resultater vil blive fremhævet gennem sociale medier (Facebook, Twitter) og forskningsportaler (ResearchGate). Havbundsdata (batymetri) vil blive indsendt til den danske stat gennem Geodatastyrelsen som en del af den hydrografiske opmåling og kortlægning i Grønland, samt til den nye udgivelse af The International Batymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO) version 5 (under forberedelse til Nature journal). Én peer-reviewed publikation vil blive udarbejdet og ledet af Grønlands Naturinstitut.

Bevilget: 176.000 DKK

År:
Kategori:
Scroll to Top