Inddragelse af ældre i digital formidling af kulturarv

Inddragelse af ældre i digital formidling af kulturarv

Projektleder: Ujammiugaq Engell, formidlingsinspektør ved Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Øvrig deltagende: Kamilla Nørtoft, lektor i arktisk aldring ved Københavns Universitet

Forskningsprojektets baggrund, formal og forskningsspørgsmål:
Forskning viser, at ældre mennesker i politikker og visioner tit fremhæves som værende i besiddelse af visdom og traditionel viden, som samfundet skal blive bedre til at gøre brug af. Der er dog sjældent konkrete ideer til, hvordan dette skal gøres.
I forbindelse med udvikling af et digitalt formidlingsformat, vil vi inddrage ældre mennesker i formidling af grønlandsk kulturarv. Vi gør dette med afsæt i co-design og forskningsspørgsmålet: Hvordan kan vi inddrage ældre mennesker i formidlingen af grønlandsk kulturarv i fængende og let tilgængelige digitale formater?
Således vilprojektet komme med konkrete bud på, hvordan ældre mennesker kan inddrages og bidrage til kulturarvsformidling samtidig med, at vi udvikler et konkret digitalt formidlingsformat og samler op på processen og resultatet til brug i fremtidige formidlingsprojekter.

Metoder for inklusion af samfundet:
I forbindelse med udviklingen af det digitale formidlingsformat inviteres ældre mennesker til co-design workshop, hvor de vil være med i udviklingen af både form og indhold til formatet. Det vil også være workshopdeltagerne, som kommer til at være ansigt og stemme for selve formidlingen ved at indgå direkte i de produkter, som bliver udviklet.

Metoder for formidling overfor samfundet:
Når projektet er slut, og selve formidlingsproduktet er færdigt, vil det være tilgængeligt for alle online og indgå i NKAs portefølje af formidlingsprodukter.

Projektets start- og sluttidspunkt:
1. august – 31. december 2020

Bevilget: 90.000,00 kr.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll to Top