Koloniale kulturmøder: forandringer i materiel kultur og hverdagsliv i mødet mellem Inuit og herrnhuterne i kolonitidens Grønland

Koloniale kulturmøder: forandringer i materiel kultur og hverdagsliv i mødet mellem Inuit og herrnhuterne i kolonitidens Grønland

I 1733 kom den herrnhutiske brødremenighed til Grønland for at hjælpe Hans Egede med at kristne
Inuit. I 168 år havde brødremenigheden seks missionsstationer i Grønland, hvor de levede sammen
med Inuit. Men hvordan levede den grønlandske menighed, der slog sig ned ved
missionsstationerne? Og var det så forskelligt fra de danske kolonier, som noget af litteraturen
beskriver? Disse spørgsmål søger dette PhD projekt at besvare ved at kombinere tre videnskabsfelter:
arkæologi, historie og etnografi.
Gennemgang af det historiske kildemateriale i herrnhuternes arkiv i Tyskland, med fokus på den
grønlandske menighed, kan belyse grønlændernes liv ved Ny Herrnhut.
Ved hjælp af en arkæologisk feltskole i Nuuk med udgravning og ruinpleje af Ny herrnhut,
undersøger dette projekt tingenes vidnesbyrd og kan være med til at be-, afkræfte eller måske
fortælle helt nye historier end de skriftlige kilder.
Herrnhuterne forlod Grønland i 1900 og her små 120 år senere bærer vores traditioner stadig præg
af brødremissionens indflydelse. Gennem interviews undersøger projektet hvordan herrnhuterne
bliver husket i nutidens Grønland. Hvorfor er herrnhuternes farveinddeling af kvinders status og
alder stadig tydelig at spore i den vestgrønlandske nationaldragt? Og hvorfor pryder stjernen stadig
de flestes vinduer i december?

Fakultet:
År:
Kategori:
PhD
Scroll to Top