Study of genetic differences between inshore and offshore populations of Greenland halibut and implications for fisheries assessment. Acronym: GRINFISH (Genetics of Reindhartius hippoglossoides on Inshore Fisheries)

Study of genetic differences between inshore and offshore populations of Greenland halibut and implications for fisheries assessment. Acronym: GRINFISH (Genetics of Reindhartius hippoglossoides on Inshore Fisheries)

Postdoc: Daniel Estévez-Barcia, Grønlands Naturinstitut

Projektbeskrivelse:
Hellefisk er en vigtig økonomisk ressoucre i Grønland, hvor der i forvaltningsmæssig sammenhæng skelnes mellem inden- og udenskærs bestande. Udenskærs betragtes fiskeriet som bæredygtigt, men indenskærs foregår fiskeriet over den biologiske rådgivning og derfor er det ikke bæredygtigt. Overfiskeriet har skabt en spændt situation imellem fiskere, lovgivere og biologer i Grønland.

Eftersom den nuværende biologiske delvist baserer sig på gamle metoder, samt at hellefiskens biologi ikke er fuldt forstået, er der grundlag for at forbedre rådgivningen for indenskærs hellefisk betydeligt. Ved brug af moderne DNA-sekvenseringsteknologier har dette projekt til formål at evaluere genetiske forskelle mellem uden- og indenskærs hellefiskebestande i Grønland. Viden om dette vil gøre det muligt at forstå samhørigheden imellem forskellige bestande samt finde antallet af gydeområder for hellefisk i Grønland. Dette er afgørende for at kunne evaluere et evt. mismatch mellem biologiske og forvaltningsmæssige bestande.

Da der kun er en håndfuld af genetiske studier om hellefisk, er projektet også essentielt for at forstå hellefiskens fundamentale biologi og give viden om den genetiske diversitet over hele Nordatlanten. Grundet projektets omfang vil det udføres i tæt samarbejde mellem Grønlands Naturinstitut og DTU Aqua i Danmark, hvilket vil forstærke det videnskabelige netværk for Grønland indenfor et af landets vigtigste fiskeressourcer. Øget genetisk forskning forankret i Grønland vil også have potentiale for at starte en genetisk hub.

Projektets målsætninger er i tråd med FN’s målsætning om bæredygtig udvikling (UN Sustainable Development Goal 14, Life Below Water). Ydermere, vil projektet kunne hjælpe til at det vestgrønlandske indenskærs fiskeri efter hellefisk kan opnå MSC-certifikat, som vil have stor betydning for samfundet og spcielt i det nordvestlige Grønland.

Bevilget: 1.323.754 kr. samfinansieret med Grønlandsbanken

Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll to Top