Long-term leaching dynamics of lead, zinc, and fluorine from waste rock at the Ivittuut mine in South Greenland

Long-term leaching dynamics of lead, zinc, and fluorine from waste rock at the Ivittuut mine in South Greenland

Langtid forvitringsprocesser af bly, zink og fluor fra gråbjerg/mineaffald fra Ivittuut minen i Sydgrønland

Ph.d.-studerende: Ninni Jeremiassen, indskrevet ved Aarhus Universitet.

Projektbeskrivelse:
Forvitringen af mineaffald fra mineaktiviteter kan resultere i udvaskning af tungmetaller og andre miljøforurenende stoffer og dette er ikke kun et lokalt problem, men også et globalt problem. Globalt er der mange forladte miner der forurener miljøet. Derfor er der behov for en bedre forståelse af de forvitringsprocesser, der fører til miljøforurening, som kan bruges i at etablere passende trin i reducering af metalforurening fra mineaffald. Især med den potentielle fremtidige udvikling af mineaktiviteter i de arktiske lande, vil det være gavnligt at kunne forstå processerne i de arktiske klimaforhold, både under udnyttelse og efter mine nedlukning. Dette tværfaglige ph.d.-projekt undersøger forvitringsprocesser fra den forladte Ivittuut kryolit-mine i Sydgrønland. Baseret på mineralogiske undersøgelser af mineraler dannet ved forvitringen af gråbjerg ’’waste rock’’/mineaffald, og kort- og langvarige udvaskningseksperimenter i de grønlandske klimaforhold, vil vi kunne aflede kemiske processer og dokumentere den potentielle udvaskning af tunge metaller og andre miljøforurenende stoffer fra gråbjerg ved Ivittuut. De primære metaller der bliver fokuseret på, er bly (Pb), zink (Zn), samt fluor (F). Fluor er ikke blevet undersøgt før ved Ivittuut. Spørgsmål, der skal besvares af dette projekt, omfatter: Kan sekundære mineraler ændre de primære mineralers forvitringsadfærd? Er fluor der bliver udledt fra gråbjerg miljøskadeligt? Har fluor en effekt på udvaskning af metaller og andre forurenende stoffer fra gråbjerg og dets transport i miljø? For at besvare disse spørgsmål vil in-situ udvaskningseksperimenter blive brugt til at simulere mineralforvitring og for at studere udvaskning af tunge metaller og andre forurenede stoffer fra gråbjerg ved Ivittuut. Analyserne vil vise hvor stabile de primære og sekundere mineraler er, under de arktiske klimaforholde. Vejlederne har forskellige baggrunde, der dækker for projektets tværfaglige aspekter (bl.a., mineralogi, geokemi, miljøvidenskab). Målet og relevans af dette tværfaglige projekt er todelt. Først, vil det give os meget bedre forståelse af kemiske processer under forvitringsprocesser i Ivittuut, især udledningen af metaller, fluor, og andre forurenende stoffer. Sidst, vil resultaterne af projektet udvide den meget begrænsede viden om forvitringsprocesser i det arktiske miljø og føre til anbefalinger om, hvordan mineaffald bør håndteres og beskyttes mod forvitring. Dette vil gavne fremtidige mineprojekter i Grønland, muligvis også nuværende mineområder såsom Maarmorilik og andre mineprojekter generelt i det Arktiske miljø.

Bevilget: 2.545.000 kr. og samfinansieret med Grønlandsbanken

Fakultet:
År:
Kategori:
PhD
Scroll to Top