Biologisk variation af hellefisk i Grønland – Optimering af bæredygtighed, kvalitet og den kommercielle handelsværdi (Qaleralik)

Biologisk variation af hellefisk i Grønland – Optimering af bæredygtighed, kvalitet og den kommercielle handelsværdi (Qaleralik)

Ph.d.-studerende: Natacha Leininger, indskrevet ved Københavns Universitet

Projektbeskrivelse: 
Hellefisken (Reinhardtius hippoglossoides), på grønlandsk Qaleralik, har særstatus i den grønlandske madkultur og er en kerneart i det kommercielle grønlandske fiskeri. I hellefiskeråvaren optræder imidlertid ”Jelly”-fisk; et fænomen som afspejler, at en betydelig andel hellefiskefileter af ukendte årsager bliver helt krystalklare og væskende, med en konsistens der nedklassificerer kvaliteten. Dette gør dem uegnede til produktion af kommercielle hellefiskeprodukter, og særligt uegnet til røgning, hvilket dokumenteres af kassationer i produktionen og reklamationer fra aftagersiden. Formålet med dette Ph.d.-projekt er at bidrage med ny, essentiel viden om årsagerne til ”Jelly”-kvalitetsforringelser i hellefiskeråvaren, samt undersøge teknologiske initiativer til at optimere forarbejdning og økonomisk udnyttelse af hellefiskeråvaren. Derigennem fremmes en mere bæredygtig udnyttelse af hellefiskekvoten i Grønland. Hellefisk fra Royal Greenlands havgående (udenskærs) og kystnære (indenskærs) fiskerier vil undergå sensorisk, biologisk og kemisk analyse af fedt, protein, tørstof, vand og vitaminindhold. Resultaterne sammenlignes med faktorer som genetisk ophav, fødeoptag, køn, reproduktionsstatus, størrelse og fangstparametre. Ligeledes vil karakterisering af eventuelle områder og sæsoner med højere forekomster af ”Jelly”-fisk identificeres, for at optimere både fiskerimønstre samt en bæredygtig og økonomisk udnyttelse af hellefiskeråvaren. Kontakt til lokale fiskere vil desuden hjælpe til med at afklare ”Jelly”-fisk tendenser og genkendelsesmønstre. Mulige kemiske og kommercielt tilgængelige teknologiske metoder til frasortering af hellefiskefileter med ”Jelly”-fisk forandringer både til søs og til lands vil blive evalueret, hvilket vil generere væsentlig ny viden af stor værdi for både det grønlandske og internationale fiskeri. Projektet har desuden potentiale til at generere materiale til videre forskning inden for fiskeri, sundhed og klimaforandringer. Vidensoverførsel til Grønland sikres gennem et tæt samarbejde mellem Københavns Universitet, Grønlands Universitet, DTU Aqua, Grønlands Naturinstitut og Royal Greenland.

Bevilget: 2.548.800 kr. samfinansieret med Grønlandsbanken og Royal Greenland

Fakultet:
År:
Kategori:
PhD
Scroll to Top