Spørgeskemaundersøgelse om social tillid og tillid til institutioner

Spørgeskemaundersøgelse om social tillid og tillid til institutioner

Forskningsleder: Najaaraq Demant-Poort, ph.d.-studerende, Ilisimatusarfik

Forskningsområde, formål og forskningsspørgsmål:
Formålet med projektet er at gennemføre en landsdækkende telefonisk spørgeskemaundersøgelse om social tillid og tillid til politiske institutioner og forvaltningsinstitutioner i Grønland.

International forskning bekræfter sammenhænge mellem den enkeltes livskvalitet og tilliden til vores medmennesker og samfundsinstitutioner. Men hvordan ser det ud i Grønland, hvor samfundsinstitutionerne efter nordisk model er etableret gennem kolonisering, og ofte er til debat? Det kan blandt andet belyses gennem data af den type, der indsamles i projektet.

Telefonundersøgelsen giver mulighed for en bred repræsentation af respondenter fordelt over hele landet og i alle aldersgrupper. Det er samtidig en metode, hvor den fysiske og digitale afstand mellem interviewer og respondent sikrer en grad af anonymitet, der kan være afgørende i et lille tætknyttet samfund som vores.

Projektet er en uafhængig dataindsamling med 100 pct. forankring i Grønland. Arbejdet foregår i Nuuk, med base på Ilisimatusarfik. Det er en vigtig del af projektet at inddrage grønlandske unge i dataindsamlingen gennem ansættelse som timelønnede studentermedhjælpere. Det vil give dem viden, erfaring og metodekendskab i praksis, og færdigheder i at gennemførende undersøgende arbejde, som de vil kunne få gavn af i deres eget studie og i deres arbejdsliv senere hen.

Metoder for kompetenceopbygning i det grønlandske samfund
Arbejdet foregår i Nuuk med base på Ilisimatusarfik. Det er en vigtig del af projektet at inddrage grønlandske unge i dataindsamlingen gennem ansættelse som timelønnede studentermedhjælpere. Det vil give dem viden, erfaring og metodekendskab i praksis, og færdigheder i at gennemføre undersøgende arbejde, som de vil kunne få gavn af i deres eget studie og i deres arbejdsliv senere hen.

Metoder for formidling til det grønlandske samfund
Projektet vil blive formidlet gennem pressemeddelelser og sociale medier, samt gennem konkret inddragelse af grønlandske unge som beskrevet foroven.

Bevilget: 100.000 DKK

Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll to Top