Energibehov for marsvin fra Vestgrønland

Energibehov for marsvin fra Vestgrønland

Projektleder: Nynne E. Lemming

Øvrige deltagere: Mads Peter Heide-Jørgensen, Professor, Grønlands Naturinstitut
Outi Tervi, Forsker, Grønlands Naturinstitut

Redegørelse af forskningsområde med kort beskrivelse af projekt, formål og forskningsspørgsmål: Marsvinet er en lille hurtig tandhval, der er interessant på mange måder. Den har en lille krop og et relativt stort varmetab til vandet hvorfor den har et konstant behov for at finde føde bl.a. til opretholdelse af kropstemperaturen. Marsvinet lever i meget forskellige habitater: Fra tempererede have til det kolde Arktis. Marsvin omkring Grønland opfører sig på mange måder anderledes end deres slægtninge i de tempererede vande; de foretager ekstreme vandringer om vinteren for at undgå isen, samt foretager dyk til betydeligt større dybder end ellers registreret. Marsvin en også en interessant art i forhold til klimaforandringer, da de i modsætning til de andre Arktiske hvalarter, ikke ser ud til at blive negativt påvirket af en højere havtemperatur. Tværtimod ser de ligefrem ud til at drage fordel af et varmere klima i Vestgrønland og et større udbud af føde i form af nye fiskearter, som et varmere klima medfører. I de lunere danske farvande har det vist sig at marsvin har en særdeles høj fouragerings rate, men det er endnu ikke undersøgt hvordan marsvin i det koldere Grønland opretholder deres energibehov. Vores teori er at marsvin fra Grønland enten spise få, relativt store fisk, eller mange mindre fisk (“big or plenty” – teorien). Ved at påmontere akustiske optagere på marsvin i Grønland, vil dette projekt dels undersøge hvalernes fouragering og vores ”big or plenty” teori, men også få et mere præcist indblik i marsvinenes robusthed mod et foranderligt klima ved at blive klogere på deres tilpasninger til Arktis.

Metoder for inklusion af samfundet:
1) Fangere fra Maniitsoq er med til at designe selve fangsten og mærkningen af marsvin.
2) Et informationsmøde er planlagt i Maniitsoq umiddelbart inden feltarbejde.
3) Desuden er projektet forankret på Grønlands Naturinstitut i Nuuk.

Metoder for formidling overfor samfundet: Til lokale i Maniitsoq (hvor feltarbejdet udføres): Borgermøde ifb feltarbejdet, samt poster til ophæng med info, efter feltarbejdet.

Videnskabelige samt populærvidenskabelige artikler. Desuden vil jeg lave en video-dagbog, der vil blive lagt op på Naturinstituttets hjemmeside efter projektafslutning.

Projektets start- og sluttidspunkt: Juni 2020-Juni 2021

Bevilget: 90.000,00 Kr.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll to Top