Når Socialpolitikken svigter – mislykket migration blandt udsatte grønlandske unge

Når Socialpolitikken svigter – mislykket migration blandt udsatte grønlandske unge

Ph.d.-studerende: Mille Bianco Schiermacher, indskrevet ved Ilisimatusarfik

Projektbeskrivelse:
Mislykket migration skaber en stadig større gruppe af udsatte og hjemløse grønlændere i Danmark,
alt imens Grønlands befolkning fortsat er i negativ vækst. Det er en problematik, hvor et tyndt
sikkerhedsnet i Grønland i kombination med manglende sammenhængskraft på socialområdet i
Rigsfællesskabet hvert år koster både økonomisk og menneskeligt. Dette ph.d.-projekt har til
formål at bidrage med ny viden om samspillet mellem samfundsstrukturer, politiske forhold og
individuelle livsbetingelser, der skaber denne situation. Formålet med ph.d.-projektet er at
bidrage med viden om, hvordan problematikken kan forebygges. Projektet skal med
udgangspunkt i målgruppens livsvilkår og erfaringer belyse de sammenhænge mellem faktorer
såsom politiske aftaler i Rigsfællesskabet, modstridende regler om tilknytningskrav og
manglende retssikkerhed for udsatte. Forhold der fungerer som katalysator for at fastholde
borgere som udsatte ved at påvirke de handlemuligheder i de arbejdsgange, der er til rådighed i
det sociale hjælpesystem.
Projektet har fokus på gruppen af unge, der som målgruppe er ekstra eksponeret for at falde
igennem systemets sikkerhedsnet i overgangen mellem barn og voksen. De unge er en
målgruppe, der både menneskeligt og økonomisk er en stor gevinst i at hjælpe for at forebygge
et langt liv som udsat.
Inddragelse af målgruppen samt en detaljeret forståelse af deres livsvilkår er altafgørende for at
kunne pege på bæredygtige løsninger, der kan reducere og forebygge udsathed. Inddragelse af
målgruppen vil derfor være bærende i dette projekt. Alle detaljer i de udsattes dagligdag er
vigtige informationer. Kun ved at kende det fulde billede kan forholdet mellem årsag og virkning
synliggøres og omdannes til løsninger, der reelt kan ændre livsvilkår og mekanismer, der skaber
udsathed blandt grønlandske unge.

Bevilget: 2.016.000,00 kr.

Fakultet:
År:
Kategori:
PhD
Scroll to Top