En kontekstbaseret og demokratisk dannende samfundsfagsdidaktik: Et interventionsprojekt i den grønlandske folkeskole

En kontekstbaseret og demokratisk dannende samfundsfagsdidaktik: Et interventionsprojekt i den grønlandske folkeskole

Ph.d.-studerende: Line Groth Nielsen
Institution: Ilisimatusarfik, Institut for Læring

Ph.d.-projektet udspringer af folkeskolens nye fagformål for samfundsfag, som trådte i kraft d. 1. august 2023. I det nye fagformål er samfundsfag og historie blevet to separate fag, hvor samfundsfaget nu i højere grad end tidligere har fokus på at gøre eleverne i stand til at blive aktive deltagere i demokratiet. I fagformålet for samfundsfag står der f.eks., at ”Formålet med undervisningen er at medvirke til, at eleverne opnår kompetencer, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling”, og at ”Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund og dets udvikling”.

Med det nye fagformål skriver samfundsfaget sig ind i en tendens, som også ses i andre lande, hvor samfundsfagets opgave er at forberede eleverne til at blive borgere i demokratiet. Samfundsfagslærerne i den grønlandske folkeskole står dermed over for en ny opgave, hvor der endnu ikke er udviklet en kontekstbaseret og forskningsbaseret samfundsfagsdidaktik.

I det grønlandske samfund er der generelt set en stor mangel på fagdidaktisk forskning. Det betyder, at folkeskolens lærere stort set udelukkende anvender fagdidaktisk forskning fra andre kontekster – deriblandt ofte fra Danmark. Lærernes fagdidaktiske fundament er dermed ikke udviklet med udgangspunkt i eleverne eller det samfund og den kultur, som eleverne er en del af. Problematikken gør sig også gældende i forhold til samfundsfagsdidaktik, som på nuværende tidspunkt er et ikkeeksisterende forskningsfelt i Grønland.

Formålet med dette ph.d.-projekt er at imødekomme et presserende behov for fagfagdidaktisk forskning ved at bidrage med et samfundsfagsdidaktisk projekt om demokratisk dannelse, som er
anvendeligt i praksis.

Projektet har to overordnede formål:
1. For det første, vil projektet afdække, hvilke udfordringer og potentialer samfundsfagslærere møder i deres praksis med at udvikle elevernes demokratiske dannelse.
2. For det andet, vil projektet skabe viden om, hvordan en samfundsfagsdidaktik, som fremmer elevernes demokratiske dannelse, kan se ud i Grønland.

Projektet har en designbaseret og deltagerinvolverende tilgang, som betyder, at forskningen vil ske i tæt samarbejde med samfundsfagslærere på flere udvalgte skoler forskellige steder i Grønland. Samfundsfagslærernes rolle er at være didaktiske med-designere, hvor hensigten er at udvikle konkrete, kontekstbaserede og gennemafprøvede undervisningsprincipper – ”didaktiske designs” – som kan fremme grønlandske børn og unges demokratiske dannelse.

Bevilget: DKK 2.256.641

Fakultet:
År:
Kategori:
PhD
Scroll to Top