Social læring på tværs af aldersgrupper

Social læring på tværs af aldersgrupper

Projektleder: Peter Berliner, professor ved Ilisimatusarfik

Keywords: universitets-læring, social resiliens, aktionsforskning, trivsel blandt unge.
Projektets forskningsområde, formål og forskningsspørgsmål:
Forskningsprojektets formål er at skabe forskningsbaseret viden om, hvordan universitetsstuderende kan opbygge viden gennem deltagelse i konkrete projekter i lokalsamfund i Grønland. I dette tilfælde handler det om at deltage i workshops for unge teenagere, hvor man i praksis bidrager til at skabe trivsel og uddannelsesparathed hos disse. Formålet er at skabe en dobbelt lærings-spiral, idet læringen på workshopsene varetages af studerende fra Ilisimatusarfiks socialrådgiver studie. Der er på den måde tale om en dobbelt læring, der omfatter både børn/unge og de studerende – hvor de to grupper sammen lærer om at opbygge socialt stabile og støttende fællesskaber, men på to forskellige niveauer. Det bliver derved til en læringsproces, hvor de studerende er mentorer og rollemodeller for de unge, samtidigt med at de unge giver de studerende muligheder for at udvikle faglige færdigheder. De studerende lærer at skabe sociale forbedringer for de unge gennem direkte dialog, forebyggelse og rådgivning som konkrete aktiviteter. Det er en fælles social læringsproces, der omfatter forskellige aldersgrupper og forskellige positioner i samfundet og i uddannelsesforløb. Til gensidig glæde for begge parter.
Forskningsspørgsmålet er: Hvordan kan der i mødet mellem universitetets studerende og børn/unge i lokalsamfund skabes fælles viden om social resiliens?

Metoder for kompetencebygning i form af inddragelse af samfundet:
De studerende møder unge i Maniitsoq og bidrager til opbygning af social, emotionel og kognitiv kompetence (færdigheder) hos disse unge. Forskningen er en del af undervisningen på Ilisimatusarfik, herunder både på Sociale Forhold og Samfundsvidenskab generelt og når derved ud til mange studerende. De studerende opnår kompetencer i aktionsforskning og i forandringsprocesser i lokalsamfund – som de kan bruge i deres arbejde fremover. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med skolen i Maniitsoq og med Qeqqata Kommunia så der sker lokal
kompetence-opbygning indenfor læringsmetoder og indenfor projektforløb. Projektet bidrager til at de studerende efter endt uddannelse vil have øget lyst til at starte på Ph.D. forløb for at
skabe viden, der bliver i samfundet.

Metoder for formidling overfor samfundet:
Projektugen i Maniitsoq afsluttes med en “community event” – et borgermøde, hvor de foreløbige resultater af forløbet fremlægges. Forskningsprojektets resultater vil blive fremlagt på 2021 åben konference ved Familie-, børne. og ungeforskning ved Ilisimatusarfik. Projektets resultater vil blive formidlet i det net-baserede forskningsformidlings-tidsskrift Ilisimatusaat på
grønlandsk, engelsk og dansk.

Projektets start- og afslutningstidspunkt: 1. december 2020 – 31. maj 2021

Bevilget: 100.000,00 kr.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll to Top