Trajectories, risk factors and risk patterns for youth suicide in Greenland

Trajectories, risk factors and risk patterns for youth suicide in Greenland

Formålet med projektet er at få et mere systematisk overblik over livsforløb, risikofaktorer og
risikomønstre for selvmordsadfærd og selvmord blandt unge i alderen 15-40 år med henblik på at
styrke forebyggelse og tidlig opsporing af selvmord og selvmordsadfærd fremover. Studierne
baseres på nationalt repræsentative data fra registre og Befolkningsundersøgelsen i Grønland.

Det første studie bygger på registerdata for hele befolkningen i alderen 15-40 år fra 2006-2016,
og undersøger forskellen mellem personer som er døde ved selvmord og personer som er i live.

Det andet studie inkluderer unge i alderen 15-40 år, som har deltaget i de tre
Befolkningsundersøgelser gennemført i hhv. 2005-10, 2014 og 2017-18. Her kobles mere
detaljerede oplysninger om mulige risikofaktorer med oplysningerne fra registrene, og
oplysninger om tidligere selvmordsforsøg og selvmordstanker inddrages i analysen.

Formålet med begge studier er at bygge modeller, der identificerer særlige risikofaktorer,
risikomønstre og livsforløb for selvmordsadfærd og selvmord. Med et særligt fokus på risikomønstre,
kan vi se om der eksisterer forskellige risikogrupper og højrisikogrupper, hvor risikofaktorer optræder i
forskellig grad og kombinationer.

Resultaterne af projektet kan bidrage med systematisk viden om risikofaktorer og risikomønstre på
nationalt plan. Ved at fokusere på livsforløb, risikomønstre og risikofaktorer skabes vigtig viden for
det forebyggende arbejde. Blandt andet ved at gøre det muligt at identificere højrisikogrupper, der
kræver særlige forebyggelsestiltag og interventioner. Resultaterne kan også være udgangspunkt
for udarbejdelse af screeningsredskaber og tidlig opsporing. Ved brug af registre kan man
monitorere udviklingen i risikofaktorer og risikomønstre og dermed også effekten af de
forebyggende tiltag der iværksættes løbende.

År:
Kategori:
PhD
Scroll to Top