Opstartsfase for Ilisimatusarfik Center for Arktisk Velfærd

Opstartsfase for Ilisimatusarfik Center for Arktisk Velfærd

Projektleder: Steven Arnfjord, Leder af afdeling for samfundsvidenskabelige studier, lektor samme sted

Øvrige deltagere: Tenna Jensen, Lektor, ph.d., Københavns Universitet samt adjungeret lektor, Ilisimatusarfik

Keywords: Velfærd, socialpolitik, socialhistorie, centerdannelse, faglige fællesskaber
Projektets forskningsområde, formål og forskningsspørgsmål:
Vi ansøger hermed om seedmoney, der kan muliggøre den første af to faser i oprettelsen af Ilisimatusarfiks Center
for Arktisk Velfærd (ICAV).
Formålet med Ilisimatusarfik Center for Arktisk Velfærd (ICAV) er at forankre forskning i velfærdsproblemstillinger i
et center, der kan danne en ramme om og fagligt fællesskab for forskere og projekter samt udgøre en platform for
samarbejde mellem forskning og praksis og metode¬udvikling inden for velfærdsområdet.
Forankringen af velfærdsforskning ved Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) sikrer etableringen af et fagligt bredt
bæredygtigt grønlandsk forskningsmiljø inden for velfærdsområdet gennem forsker-uddannelse samt etableringen
af en fast ramme for et tværinstitutionelt netværk af etablerede forskere inden for området.

Metoder for kompetencebygning i form af inddragelse af samfundet:
Det er en ansøgning om seed money, som skal klargøre en ansøgning om flere ph.d.-projekter inden for centeret
forskningsområder.
I den “store” centeransøgning er der forslag til en lang række videnskabelige og populære udgivelser.

Metoder for formidling overfor samfundet:
Produktionen skal både henvende sig særligt til akademiske miljøer, men i særdeles hed til den brede befolkning
omkring ved at sætte fokus på store spørgsmål som: Hvad er velfærd i Grønland? Hvad betyder det for mig som
borger?
Hvordan lærer vi vores velfærdssamfund bedre at kende gennem historieskrivning?

Projektets start- og sluttidspunkt: 01. juni 2021 – 20. december 2021

Bevilget: 60.263,00 Kr.

Scroll to Top