Pukkellaks – Grønlands nye ferskvandsfisk

Pukkellaks – Grønlands nye ferskvandsfisk

Projektleder: Julius Nielsen, forsker ved Grønlands Naturinstitut
Øvrige deltagere:
Helle Torp Christensen, forsker ved Grønlands Naturinstitut
Rasmus Nygaard, forsker ved Grønlands naturinstitut
Kim Pæbel, professor ved UiT Norges Arktiske Universitet

Projektets baggrund, formål og forskningsspørgsmål:
Pukkellaks i Grønland er en potentiel invasis højrisiko-art, der er naturligt hjemmehørende i det nordlige Stillehav.
I Atlanten stammer pukkellaks fra russiske udsætninger ved Kola-halvøen og optrådte for første gang i store mængder i blandt andet norske, irske, og islandske elve i 2017. I sensommeren 2019 blev pukkellaks i stort omfang rapporteret til Naturinstituttet fra hele Grønland inklusiv ved Kapisillit-elven i bunden af Nuuk Fjorden, der også huser Grønlands eneste bestand af Atlanterhavslaks. Atlanterhavslaksen i Kapisillit er Grønlands eneste rødlistede fisk og bestanden er i tilbagegang.

Formålet med dette 2-årige projekt er at undersøge tilstedeværelsen af pukkellaks i Kapisillit-elven i 2020 og 2021 ved brug af eDNA og elfiskeri. De konkrete forskningsspørgsmål som projektet søger at besvare er:
1. Er der pukkellaks tilstede i Kapisillit-elven i den potentielle gydeperiode (juli-september)?
2. Hvis pukkellaks er tilstede i elven, overlapper de i tid og rum?
3. Har pukkellaks haft succesfulde gydninger i Kapisillit-elven?
4. Er bestanden af atlanterhavslaks faldende eller stigende i forhold til estimater fra 2017 og 2018?

At få besvaret disse spørgsmål vil give forvaltere mulighed for at evaluere eventuelle præventive initiativer såfremt det ønskes at beskytte Grønlands eneste laksebestand imod den potentielt invasive pukkellaks.

Metoder for inklusion af samfundet:
Opmærksomheden omkring pukkellaks startede i august 2019 da Naturinstituttet via en efterlysning på Facebook modtog op mod 90 observationer af pukkellaks fra over hele Grønland.
En lignende efterlysning vil blive foretaget i senommer 2020 og 2021, hvor samfundet derved vil blive inddraget i indsamlingen af viden om pukkellaksens udbredelse.

Metoder for formidling overfor samfundet:
Resultater for projektet vil blive formidlet via Naturinstituttets sociale medier (Facebook), Naturinstituttets nystartede podcast samt til ‘Natur om Torsdagen’ i Nuuk, efteråret 2020 og 2021.
Projektets resultater vil også blive formidlet i Suluk efter aftale.

Projektets start- og afslutningstidspunkt:
Juni 2020 – December 2021

Bevilget: 80.000,00 kr.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll to Top