DolphinUnit – Definition af forvaltningsenheder og genetisk sundhed for hvidnæsede og hvidsidede delfiner i Nordatlanten og Arktis

DolphinUnit – Definition af forvaltningsenheder og genetisk sundhed for hvidnæsede og hvidsidede delfiner i Nordatlanten og Arktis

Forskningsleder: Marie Louis, postdoc, Grønlands Naturinstitut

I samarbejde med: Sunnvør í Kongsstovu, lektor, Færøernes Universitet; Outi Tervo, seniorforsker, Grønlands Naturinstitut; Morten Tange Olsen, lektor, Globe Institute, Københavns Universitet

Forskningsområde, formål og forskningsspørgsmål:
Nordatlanten og Arktis oplever hurtige miljøændringer, som påvirker udbredelsen af forskellige dyrearter. Hvidnæsede (white-beaked) og hvidsidede (white-sided) delfiner flytter i øjeblikket deres udbredelsesområde til de arktiske farvande. Disse arter jages som fangst i Grønland og på Færøerne. Deres bestandsstruktur i Nordatlanten er dog ikke bestemt, hvilket gør det vanskeligt at identificere bestande og komme med anbefalinger til bæredygtig fangst og forvaltning. Projektet vil indsamle prøver af hvidnæbede og hvidsidede delfiner fra Vestgrønland og bruge state-of-the-art helgenomsekventering på et sæt af allerede eksisterende prøver indsamlet af 13 samarbejdspartnere på tværs af de to arters nordatlantiske område, for at

i) forstå den genetiske struktur og forbindelse mellem de to arter i Nordatlanten,
ii) rekonstruere deres reaktioner på tidligere klimaændringer for bedre at forudsige deres fremtid og
iii) vurdere deres genetiske sundhed (dvs. sårbarhed).

Det endelige mål er at skabe et videnskabeligt grundlag for bæredygtig fangst af disse marine ressourcer. Vores projekt vil fokusere på kapacitetsopbygning og styrkelse af synergier mellem Grønlands Naturinstitut og andre forskningsinstitutter gennem deling af data, kompetence, viden og infrastruktur. Vores projekt bygger i høj grad på samarbejde med lokale fangere, og vi vil formidle vores resultater gennem lokale og internationale kommunikationsaktiviteter.

Metoder for kompetenceopbygning i samfundet:
Dette projekt bygger i høj grad på samarbejde med lokale fangere. Vi vil drøfte projektet med lokale fangere og engagere fangerforeningen i Maniitsoq for at øge stikprøvestørrelsen for delfinerne i den pågældende region. Vores projekt vil give kritisk information (genetisk struktur og genetisk sundhed/sårbarhed) for at sikre en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne fra de to delfinarter, som fanges i Grønland og på Færøerne. At sikre bæredygtig fangst er gavnlig for økonomien og de lokale samfund, der er afhængige af ressourcerne. Resultaterne vil blive præsenteret af Dr. Louis for masterstuderende i kurset “Arctic Marine Ecosystems in a Changing Climate” ved Grønlands Naturinstitut, af Dr. í Kongsstovu for studerende i biologi ved Færøernes Universitet og af Dr. Tange Olsen for studerende ved Københavns Universitet. Vi ser potentiale for at præsentere resultaterne for studerende, der tager biologibacheloruddannelsen, som starter på Ilisimatusarfik i 2025.

Metoder for formidling til det grønlandske samfund
Vi vil præsentere projektet for lokalsamfund og synliggøre resultaterne lokalt i Grønland. Vi planlægger et offentligt opsøgende arrangement og et besøg på en skole i Maniitsoq. Vi vil også formidle resultaterne af vores projekt til offentligheden gennem Grønlands Naturinstituts og Færøernes Universitets hjemmesider, sociale medieplatforme især Facebook, som er flittigt brugt i Grønland, samt Twitter og Instagram. Vi opretter en konto for projektet på de forskellige platforme. Vi planlægger også at holde offentlige foredrag for at præsentere vores resultater, for eksempel under Greenland Science Week, den årlige Færøske Forskningsdag, på Danmarks Naturhistoriske Museum og under besøg på skoler. Resultaterne vil indgå i undervisningsmateriale for biologistuderende som beskrevet ovenfor. Vi vil udarbejde en pressemeddelelse sammen med alle vores institutioner for enhver publikation i forbindelse med projektet. Vi håber at nå yderligere ud til den grønlandske offentlighed ved at skrive en artikel til Suluk, flyvebladet fra Air Greenland, og den færøske offentlighed ved at skrive en artikel til det populærvidenskabelige magasin Frøði.

Bevilget: 95.000 DKK

Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll to Top