Project bank

Each year,  on behalf of the Government of Greenland, the Greenland Research Council funds research projects associated with Greenland research institutions, within and across all main scientific areas, to a total of DKK 1.2 million. Furthermore, three – five PhD and PostDoc scholarships are awarded each year, co-financed by Greenland and Denmark. We prioritize projects with a strong emphasis on research dissemination and capacity building.
Explore our project bank which is a complete list of granted projects and stipends.

YearsTitleTerritoryCategoryPoolProject managerkategori_hfilter_years_hfilterfakultet_hfilterpulje_hfilterprojektleder_hfilter
Study of genetic differences between inshore and offshore populations of Greenland halibut and implications for fisheries assessment. Acronym: GRINFISH (Genetics of Reindhartius hippoglossoides on Inshore Fisheries)postdoc-en2022sciencedaniel-estevez-barcia
Long-term leaching dynamics of lead, zinc, and fluorine from waste rock at the Ivittuut mine in South Greenlandphd-en2022scienceninni-jeremiassen
Indigenous sustainable cultural development within therapeutic treatments for Greenlandic peoplesphd-en2022social-sciencesanne-broberg
Biologisk variation af hellefisk i Grønland – Optimering af bæredygtighed, kvalitet og den kommercielle handelsværdi (Qaleralik)phd-en2022sciencenatacha-leininger
Videre i livet: Undersøgelse af voksne, tidligere udsatte for overgreb, og deres møde med uddannelsessystemetphd-en2022social-sciencebirthe-eriksen
Development of a Greenland Trust Survey questionnaire and interview protocol for the future ph.d.-project: The influence of a postcolonial heritage of Nordic formal institutions on the level of social trust in Greenlandresearch-promotion2022social-sciencepool-1naja-demant-poort
Eqalugaq – Status and trends in polar cod (Boreogadus saida) populations in Greenlandresearch-promotion2022sciencepool-1caroline-bouchard
Sprog og Uddannelse i Nuuk (SUN)research-promotion2022pool-1christoph-hare-svenstrup
Forekomst og sværhedsgrad af senfølger efter COVID-19 infektion i Grønlandresearch-promotion2022health-sciencespool-1trine-abelsen
GeoZackresearch-promotion2022technologypool-1marco-marcer
Grønlands industrielle historie og bygningskulturarvresearch-promotion2022humanitiespool-1jeppe-lorenzen
Fastholdelse af flere sygeplejersker i uddannelse og arbejdslivresearch-promotion2022health-sciencespool-1carsten-juul-jensen
“Henter du kaffen?” – En analyse af køns(u)lighed i Grønlandske organisationerresearch-promotion2021-ensocial-sciencepool-2mette-apollo-rasmussen
Anbragt på en døgninstitution. Og hvad så?research-promotion2021-ensocial-sciencepool-2bonnie-jensen
The effect on metabolism, food intake and preferences of a knockout gene variant involved in carbohydrate metabolism research-promotion2021-enhealth-sciencespool-2ninna-senftleber
Læseundervisning som fjernundervisning i faget grønlandskresearch-promotion2021-enhumanitiespool-2anders-oegaard
Community-based monitoring of the ocean temperature in Uummannaq, research-promotion2021-ensciencepool-2heidi-andreasen patrick-farnole
Drivers and variability of the phytoplankton spring bloomresearch-promotion2021-ensciencepool-2tobias-vonnahme
SOLO – Sisimiut Oplands Lavinefare Oversigtresearch-promotion2021-entechnologypool-2marco-marcer
Børnenes børnehave i Grønland – mellem profession, vision & børneperspektivphd-en2021-enhumanitiesivalo-adolfsen-arnfjord
Når Socialpolitikken svigter – mislykket migration blandt udsatte grønlandske ungephd-en2021-ensocial-sciencemille-bianco-schiermacher
Aspekter ved Covid-19 i Grønlandphd-en2021-enhealth-sciencesmie-vilstrup-moeller
Drivers and function of Greenlandic benthic biodiversity today and in the futurepostdoc-en2021-ensciencesandra-maier
Siku Aajuitsoqpostdoc-en2021-entechnologymarco-marcer
Drones in the sky over a “sikkusak” (ice mélange)research-promotion2021-ensciencepool-1john-mortensen
New technology for marine biological and geological research in Greenlandresearch-promotion2021-ensciencepool-1diana-krawczyk
Forstudie til projektet: Vedvarende behandlingseffekt – hvad virker? Kvalitativt studie af livet efter misbrugsbehandlingresearch-promotion2021-enhealth-sciencespool-1christina-larsen
Understanding homelessness in two Artic Cities – from a street-level approach, research-promotion2021-ensocialvidenskab social-sciencepool-1steven-casper-arnfjord
Dømt til forsorg – en kortlægning af foranstaltningsdomme for retspsykiatriske patienter og udviklingshæmmede dømt ud fra Kriminallov for Grønlandresearch-promotion2021-ensocialvidenskabpool-1annemette-nyborg-lauritsen
Bobler i Sydgrønland, research-promotion2021-enscience health-sciencespool-1simon-mose
Mapping Snowline Evolution with Time-lapse imagery at Qasigiannguitresearch-promotion2021-ensciencepool-1alexandra-messerli
Opstartsfase for Ilisimatusarfik Center for Arktisk Velfærd, research-promotion2021-ensocialvidenskab health-sciencespool-1steven-casper-arnfjord
Børn med mellemørebetændelse – forbedring af behandlingsindsatsen og forebyggelse af høretabresearch-promotion2020health-sciencespool-2lene-seibaek
Hvalros landgangsplads i Thule områdetresearch-promotion2020sciencepool-2rikke-gulborg-hansen
FOSS: Systematisering af Fjeld- Og SprængStensegenskaber i Grønland, til gavn for den grønlandske bygge- og anlægsbrancheresearch-promotion2020technologypool-2jonas-moeller-pedersen
Social læring på tværs af aldersgrupperresearch-promotion2020socialvidenskabpool-2peter-berliner
Characterizing the atmospheric boundary layer over Disko Bay: local structure and links to global dynamics, research-promotion2020science technologypool-2arno-hammann
Forgotten Friends – fase I, research-promotion2020humanities sciencepool-2inge-hoest-seiding
Indikatorer for udvikling af udsathed i det grønlandske samfundresearch-promotion2020social-sciencepool-2mille-bianco-schiermacher
Eqalugaq – Polar cod response to climate change in High Arctic vs Low Arctic regionsresearch-promotion2020sciencepool-2caroline-bouchard
Validering af spørgeskema om kost til brug for Befolkningsundersøgelserne i Grønlandresearch-promotion2020health-sciencespool-2peter-bjerregaard
Foreign policy in Greenlandresearch-promotion2020social-sciencepool-2maria-ackren
TEMPerature monitoring of rock walls in the Arctic (TEMPRA)research-promotion2020technologypool-1marco-marcer
Temperatur-regulering hos narhvalerneresearch-promotion2020sciencepool-1outi-tervo
Testing the feasibility of maintaining marine environmental indicator organismsresearch-promotion2020sciencepool-1david-blockley
Inddragelse af ældre i digital formidling af kulturarvresearch-promotion2020humanitiespool-1ujammiugaq-engell
Pukkellaks – Grønlands nye ferskvandsfiskresearch-promotion2020sciencepool-1julius-nielsen
From DNA to management: developing genomic tools for narwhal conservationpostdoc-en2020sciencemarie-louis
Upscaling present and future greenhouse gas exchange in Greenlandpostdoc-en2020scienceefren-lopez-blanco
Trajectories, risk factors and risk patterns for youth suicide in Greenland, phd-en2020socialvidenskab health-sciencesivalu-soerensen
Piniartoq i en globabaliseret verdenphd-en2020social-scienceulunnguaq-markussen
“Win the hearts and minds”: Superpower influence on national self-determination How relations between Greenland and the US affect Greenland’s self-determination in times of increased international focus and tension in the Arcticphd-en2020social-sciencesara-olsvig
TARAJULIK – Salinity effects on heat transfer in permafrost soils and the impact on stability of critical infrastructure in Greenlandpostdoc-en2019-entechnologysonia-tomaskovicova
Influence of water and wastewater systems on human health in Greenland, phd-en2019-enhealth-sciences technologyjudith-marechal
Koloniale kulturmøder: forandringer i materiel kultur og hverdagsliv i mødet mellem Inuit og herrnhuterne i kolonitidens Grønlandphd-en2019-enhumanitieskirstine-eiby-moeller
Forekomsten af multipel sclerose og andre neurologiske sygdomme i den grønlandske befolkningresearch-promotion2019-enhealth-sciencespool-2nete-munk-nielsen
Fængsel i Grønland – et opgør med grønlandsk retstraditionresearch-promotion2019-ensocialvidenskabpool-2annemette-nyborg-lauritsen
Isdæmmede søer – Evaluering af Moniteringmetoderresearch-promotion2019-ensciencepool-2dorthe-pia-petersen
Syfilis i Grønland 2012-2019research-promotion2019-enhealth-sciencespool-2marianne-welzel-andersen
Aktivering af svage ældre menneskerresearch-promotion2019-enhealth-sciencespool-2tenna-jensen
Snesmeltning i Grønland – ‘drivers’, konsekvenser og fremtidige forholdresearch-promotion2019-ensciencepool-2kerstin-elise-kroeier-rasmussen
Udvikling af image velocimetry til vandføringsmålingerresearch-promotion2019-ensciencepool-1
Magteliten i Grønlandresearch-promotion2019-ensocial-sciencepool-1
GL-GLACE. Grønlands deltagelse i den videnskabelige ekspedition GLACE, nordlige del.research-promotion2019-ensciencepool-1
A Beauty for the Eye, but What Shapes Icebergs in Greenland?research-promotion2019-ensciencepool-1
Ernæringskvalitet af hjemmedyrket grovfoder i Sydgrønlandresearch-promotion2019-ensciencepool-1
The Entrepreneurial Environment of Smaller Island Jurisdictions – A Comparative Study of Systems of Entrepreneurship in Economically Developed Small Islandsresearch-promotion2019-ensocial-sciencepool-1
ATKA: ichtyo- and zooplankton assemblages along the west Greenland Coastresearch-promotion2019-ensciencepool-1
Betydningen af anbringelser for børn og unge på døgninstitutioner i Grønlandresearch-promotion2019-enpool-1
Energibehov for marsvin fra Vestgrønlandresearch-promotion2019-ensciencepool-2nynne-e-lemming
Hvordan kan man nytænke terapeutisk behandling af grønlændere, research-promotion2019-ensocial-science socialvidenskabpool-2sanne-broberg
Modellering af marine pattedyrsreaktioner på menneskeskabte faktorer Modelling marine mammal reactions to anthropogenic factorsphd-en2018-enscience
Brug af kunstig intelligens og telemedicinske løsninger til undersøgelse af diabetisk øjensygdom i Grønlandphd-en2018-enhealth-sciences
Skole designer for eleverne, så de kommer videre i ungdomsuddannelserphd-en2018-en
Grønland under 2. verdenskrigresearch-promotion2018-enhumanitiespool-2
Brug af rejseskaller til fjernelse fra mindevand i en sulfid bioreaktorresearch-promotion2018-ensciencepool-2
Levende eller dødresearch-promotion2018-ensciencepool-2
Greenland’s First Real-Time Online Water Temperature Measurementsresearch-promotion2018-ensciencepool-2
Finding Your Own Voice in a Global Communityresearch-promotion2018-enhumanitiespool-2
Aalisakkat: Distribution of fish and zooplankton around Greenlandresearch-promotion2018-ensciencepool-2
Prøvetagning af pukkelhvaler i Godthåbsfjorden ved brug af drone – pilotstudieresearch-promotion2018-ensciencepool-1
Laksens udbredelse og bestandsstørrelse i Kapisillitelven bestemt ved el-fiskeri og eDNAresearch-promotion2018-ensciencepool-1
Radiocarbon referencekronologi på sælkæberresearch-promotion2018-ensciencepool-1
Chasing Clouds or how do Cloud Dynamics Influence Arctic Hydrologyresearch-promotion2018-ensciencepool-1
Grundstofanalyse af narhvaltænder – fungerer narhvalens tand som et klimaarkiv?research-promotion2018-ensciencepool-1
Suspenderet sediment i Grønlandske søer – pilotprojektresearch-promotion2018-ensciencepool-1
SKINDDRAGTER FRA INUIT Analyse af formgivning, dyreart og materialeforbrug til identifikation af historiske dragterresearch-promotion2018-enhumanitiespool-1
Østgrønlandsk erindringskultur – Tunumiut’ers beretninger om åndemanere og hekse: Analyse af interviewmaterialetresearch-promotion2017-enhumanitiespool-1
Weight among Children in Nuuk at School Entry and Graduation from 2011-2016research-promotion2017-enhealth-sciencespool-1
The Melting of the Greenland Ice Sheet and Its Impact on Coastal Biochemistryresearch-promotion2017-ensciencepool-1
Aldersbestemmelse af pukkelhvalresearch-promotion2017-ensciencepool-1
Undersøgelse af lavteknologiske metoder til begrænsning af udvaskning af tungmetaller fra gråbjerg – fortsættelse.research-promotion2017-ensciencepool-1
DBH – Den blå hylderesearch-promotion2017-ensciencepool-1
Seasonal Glacier Surface Mass Balance Derived with an Unmanned Aerial Vehicleresearch-promotion2017-ensciencepool-1
En landsdækkende undersøgelse af epilepsi og feberkramper hos børn og unge i Grønland og Danmarkresearch-promotion2017-enhealth-sciencespool-2
Lokal læring og lokale kompetencer som ressourcer i folkeskolenresearch-promotion2017-ensocial-sciencepool-2
What’s in the Fridge? Species Composition and Abundance of Pelagic Fish Available to Top Predators in Northwest Greenlandresearch-promotion2017-ensciencepool-1
Vandringsmønster for torskresearch-promotion2017-ensciencepool-2
Estimating Surface Energy Fluxes in Greenland through Remote Sensing and Field Measurementsresearch-promotion2017-ensciencepool-2
Rurer Larver, en overset brik i grønlandske fjordsystemerresearch-promotion2017-ensciencepool-2
Forekomsten af hjertesygdom hos grønlandske børn og unge og risikoen for hjertesygdom efter indlæggelse for infektionssygdomresearch-promotion2017-enhealth-sciencespool-2
Tusagassiuutit 2018 – En kortlægning af de grønlandske medierresearch-promotion2017-ensocial-sciencepool-2
Grønlands socialvidenskabelige forskningshistorieresearch-promotion2017-enhumanitiespool-2
Greenlandic Seaweeds for Human Consumptionphd-en2017-entechnology
Inuulluni – at leve i en animistisk virkelighedphd-en2017-enhumanities
Den grønlandske kostrevolutionpostdoc-en2017-enhealth-sciences
Evaluering af HIRHAM modellens estimering af vandressourcerresearch-promotion2016-ensciencepool-1
Betydningen af overvintringsområder for bestandsnedgange hos polarlomvienresearch-promotion2016-ensciencepool-1
Superimposed Ice Formation and Degradationresearch-promotion2016-ensciencepool-1
Diabetes i Grønland. Screenings og forekomst af diabetes i Grønland 2014-2015.research-promotion2016-enhealth-sciencespool-1
Undersøgelse af lavteknologiske metoder til begrænsning af udvaskning af tungmetaller fra gråbjergresearch-promotion2016-ensciencepool-1
Kapisillitlaksens økologi og bestandsstørrelseresearch-promotion2016-ensciencepool-1
Blåhvillingens (Micromesistius poutassou) adfærd og interaktion med andre arter i grønlandsk farvand.research-promotion2016-ensciencepool-1
The Role of Macro-Algae and Near-Shore Mixing on Productivity of the Fiordresearch-promotion2016-ensciencepool-1
Extreme Weather in West Greenland – Frequency, Magnitude and Impactresearch-promotion2016-ensciencepool-2
Genetisk populationsstruktur hos dybhavsrejen (P. borealis) i Sydvestgrønland og Østgrønlandresearch-promotion2016-ensciencepool-2
Modellering af hellefisks migration ud for Vestgrønlandresearch-promotion2016-ensciencepool-2
Weather Data from Ship Observations in Nuup Kangerlua: Validation and Analysisresearch-promotion2016-ensciencepool-2
Sygdomme hos moskusokser i Grønland: Vildtsundhed og sygdomssmitte fra vildt til tamdyr og mennesker. (Diseases in Muskox Populations in Greenland: Wildlife Health and Disease Transmission to Livestock and Humans)phd-en2016-enscience
The melting of the Greenland Ice Sheet and its impact on fjord biogeochemistry (Indlandsisen nedsmeltning og dens indvirkning på biogeokemien af fjorden)postdoc-en2016-enscience
Thyroid function and autoimmunity among populations in Greenland with 10 and 20 years follow-upphd-en2016-enhealth-sciences
Aspects of Diabetes Epidemiology and Diabetes Care in Greenland. Ten Years of Observation. (Aspekter af diabetes epidemiologi og diabetespleje i Grønland. Ti års observation)postdoc-en2016-enhealth-sciences
Drivere og barrierer for erhvervsudvikling i yderdistrikter og mindre bosteder i Grønland – med Qaanaaq og Qeqertarsuaq som casesresearch-promotion2015-entechnologypool-1
Årsvariationen af inholdsstoffer i grønlandsk tangresearch-promotion2015-ensciencepool-1
Grønlandshajens populationsstrukturresearch-promotion2015-ensciencepool-1
Pukkelhvalernes slægtsforhold i Godthåbsfjorden, samt deres fødevalgresearch-promotion2015-ensciencepool-1
Ny laksebestande – Fase Iresearch-promotion2015-ensciencepool-1
En kortlægning af alle C difficile typer i Grønland med henblik på en fokuseret og målrettet infektionsforebyggende indsatsresearch-promotion2015-enhealth-sciencespool-1
Uønskede graviditeter i Grønland. Karakteristika af abortsøgende kvinder i Nuuk 2012 og en opgørelse af præventions compliance.research-promotion2015-enhealth-sciencespool-1
Graviditetsdiabetes i Grønlandresearch-promotion2015-enhealth-sciencespool-1
Rock Glacier Occurrence in Godthåbsfjorden (Nuup Kangerlua)research-promotion2015-ensciencepool-2
Initiating North Atlantic Benthos Monitoring (INAMon)research-promotion2015-ensciencepool-2
Oprindelse af unge torskresearch-promotion2015-ensciencepool-2
Ocean-Atmosphere Coupling in the Inner Part of Godthåbsfjord (Kangersuneq)research-promotion2015-ensciencepool-2
Population Dynamics in Greenlandresearch-promotion2015-enhumanitiespool-2
Forskellige diskursers, styreformers og legitimitetens betydning for den gradvist øgede demokratisering i Grønland, gennem de seneste 150 årresearch-promotion2015-enhumanitiespool-2
Betydning i grønlandsk – en undersøgelse af hvorledes orddannelser og sætningskonstruktioner bindes sammen af den underliggende semantik i grønlandsk.phd-en2015-enhumanities
Ice mélange dynamics near the tidewater outlet glacier Jakobshavn Isbræ, NV Greenland (Ismilange dynamik nær tidevandsudløb ved gletsjeren Jakobshavn Isbræ, NV Grønland)postdoc-en2015-enscience
Blåhvilling (Micromesistius poutassou): adfærd og udbredelse i Grønlandsk farvand (Blue whiting (Micromesistius poutassou): behaviour and distribution in Greenland waters)phd-en2015-enscience
Feltbaserede og eksperimentelle undersøgelser af faktorer som kontrollerer in-situ elementfordelingen og ædelstenskvalitet af korund (rubin) fra Grønland Controls on in-situ element partitioning and gemstone quality of corundum – comparing fieldbased and experimental studies on ruby from Greenlandphd-en2015-enscience
Balanced adaptation – exploring relevant concepts for adaptation to climate change, consolidation and MSC certification. (Balanceret tilpasning – en undersøgelse af relevante begreber for tilpasning til MSC, klimaforandring og konsolidering.)postdoc-en2014-ensocial-science
Psykisk trivsel og misbrugsadfærd i Grønland set over et livsforløb – betydningen af kontekst, robusthed og social transitionpostdoc-en2014-enhealth-sciences
Palliation til grønlandske kræftpatienter i Grønland og i Danmark – et PhD studiumphd-en2014-enhealth-sciences
Behandlingsindsats til forebyggelse af trommehindeperformationer og høretab blandt børn i Grønlandphd-en2014-enhealth-sciences
Effekter af tungmetalforurening på to grønlandske fiskearter – fjeldørred og ulkphd-en2014-enscience
Journalistik i små samfund – et casestudie af det grønlandske mediesystemphd-en2014-enjournalism
Grønlandske visuelle erindringerresearch-promotion2014-enhumanitiespool-2
Grønland i tal. Introduktion til studiet af tre hundrede års kvantitative Grønlandshistorieresearch-promotion2014-enhumanitiespool-2
Teknologisk modernisering i Grønlandresearch-promotion2014-enhumanitiespool-2
Baseline målinger af sjældne jordarters metallerresearch-promotion2014-ensciencepool-2
Naturvidenskabelig terminologi – Grønlandskresearch-promotion2014-ensciencepool-2
Dykke respons hos havpattedyrresearch-promotion2014-ensciencepool-2
Helt tæt på grønlandshvalen – Akustisk adfærd målt fra ryggen af hvalenresearch-promotion2014-ensciencepool-2
Bøjer i Nuup Kangerluaresearch-promotion2014-ensciencepool-2
Er D-vitamin status relateret til type 2 diabetes i Grønland?research-promotion2014-enhealth-sciencespool-2
Survival of the Fittest: Forskelle i overlevelse af fiskelarver fra store og små torskresearch-promotion2014-ensciencepool-1
Støj ved lomviekolonier i 2014research-promotion2014-ensciencepool-1
Ny metode til overvågning af ynglesucces hos lomvier i Grønlandresearch-promotion2014-ensciencepool-1
Bundfaunasammensætningen i fjord- og udenskærsområderne ved Sisimiut: Regionale, biologiske og fysiske forholds indflydelse på samfundsstrukturen og diversitetenresearch-promotion2014-ensciencepool-1
Genetisk karakterisering af spredningmønsteret for Neisseria gonorrheae stammer fra Grønlandresearch-promotion2014-enhealth-sciencespool-1
Savissivik-meteorittens kulturhistorieresearch-promotion2014-enhumanitiespool-1
Adoption in Kullorsuaq – A Reproductive Choiceresearch-promotion2014-enhumanitiespool-1
Kursus i rumlig modellering / Species Distribution Modelling in the Marine Environmentresearch-promotion2014-ensciencepool-1
SINWG:ICES Arbejdsgruppe for bestandsidentifikationresearch-promotion2014-ensciencepool-1
9th CircumArctic Rangifer Monitoring & Assessment (CARMA) Network Mødetresearch-promotion2014-ensciencepool-1

Scroll to Top