Kliniske forløb for diagnosticering og behandling af lungekræft i Grønland

Kliniske forløb for diagnosticering og behandling af lungekræft i Grønland

Forskningsleder: Umbreen Yousaf, overlæge, Dronning Ingrids Hospital

Forskningsområde, formål og forskningsspørgsmål:
Dette er et retrospektivt observationsstudie, der undersøger diagnosticering, behandling og opfølgning af patienter med lungekræft diagnosticeret mellem 1987-2023. Oplysningerne vil blive indhentet fra lægejournaler i Grønland.

Kræftdødeligheden i Grønland har vist sig at være højere end i de øvrige nordiske lande. Lungekræft er en af ​​de mest hyppige kræftformer i Grønland. Denne undersøgelse vil fokusere på diagnosticering og behandling af lungekræft samt resultater efter lungekræft i Grønland.

Der er et lokalt behov for bedre at forstå det kliniske forløb af lungekræftdiagnose og -behandling. Det er en fordel, at undersøgelsen udføres på hovedsygehuset i Grønland med forståelse for den lokale praksis og forhold. Formålet med denne undersøgelse er at komme tættere på at finde årsager til den høje dødelighed, at kunne lave indgreb og dermed være med til at forbedre overlevelsesraten blandt lungekræftpatienter.

Metoder for kompetenceopbygning i det grønlandske samfund:
Dette studie vil bidrage til tilgængeligheden af grønlandske kræftdata for samfundet og øge gennemsigtigheden af sundhedsvæsnet. Studiet vil give sundhedsvæsnet data, som kan bruges til at forbedre hele lungekræftforløbet i landet. Studiet vil desuden gøre befolkningen opmærksomme på de symptomer de bør reagere på og søge læge for.

Metoder for formidling til det grønlandske samfund:
Formidling vil ske i form af videnskabelig publikation i tidskrifter samt formidling målrettet befolkningen.

Bevilget: DKK 92.000

Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll to Top