Udvikling af machine learning-metoder til brug i lomvie-moniteringsarbejde

Udvikling af machine learning-metoder til brug i lomvie-moniteringsarbejde

Forskningsleder: Aili Labansen, forsker, Grønlands Naturinstitut

Øvrige deltagere: Flemming Merkel, seniorforsker, Pinngortitaleriffik og Aarhus Universitet; Paula Schmidt, MSc i biologi.

Forskningsområde, formål og forskningsspørgsmål:
På Grønlands Naturinstitut gør vi i høj grad brug af fotografering i forbindelse med vores overvågningsprogram over ynglebestanden af polarlomvie (appa) og ride (taateraat) i Grønland. Moniteringsprogrammet giver os bl.a. viden om status af ynglebestandene, ændringer over ynglesæsonen og ynglesucces.
Vi arbejder med to typer billeder: fotografering af hele kolonier, med henblik på totaloptællinger, og time-lapsebilleder over et udsnit af bestemte kolonier, taget af fastmonterede kameraer i regelmæssige intervaller over hele ynglesæsonen. Time-lapse billederne giver data for hvornår ynglesæsonen starter og slutter, variationen i antal fugle i kolonien over hele sæsonen samt andelen af de ynglende fugle, som får unger på vingerne.
Feltarbejde i fuglekolonier er krævende og dyrt. Brug af fotografi har forbedret overvågningen betydeligt med øget nøjagtighed og ved at muliggøre indsamling af data, der ellers ville være for tidskrævende og omkostningsfuld. Ulempen er en væsentlig stigning i arbejdsbyrden tilbage på kontoret. Et problem, som maskinlæring potentielt kan hjælpe med at løse.
Med dette projekt søger vi midler til at ansætte en nyligt uddannet biolog med erfaring inden for machine learning og billedanalyse. Vores mål er at undersøge, om det er muligt at anvende eksisterende billedmateriale til automatiseret identifikation, og optælling af fugle ud fra digitale billeder fra vores moniteringsprogram. De nye metoder vil kunne verificeres med resultater oparbejdet med vores nuværende metoder.

Metoder for kompetenceopbygning i det grønlandske samfund:
Ved at ansætte Paula til at hjælpe os med at udvikle metoder til at effektivicere vores overvågningsprogram, får vi løftet vores egne kompetencer inden for machine learning og billedanalyse, som potentielt kan løfte vores moniteringsprogram.

Metoder for formidling til det grønlandske samfund:
En podcast om metodeudviklingen og om vores moniteringsprogram generelt vil blive udarbejdet i samarbejde med vores kommunikationsafdeling, som populærvidenskabelig formidling.

Bevilget: DKK 100.000

Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll to Top