Whiteness, Power Structure, and Self-Determination in Greenland: Contrasting Views of Sovereignty in the Lens of Critical Race Theory

Whiteness, Power Structure, and Self-Determination in Greenland: Contrasting Views of Sovereignty in the Lens of Critical Race Theory

Ph.d.-studerende: Rikke Østergaard
Institution: Ilisimatusarfik, Institut for Kultur, Sprog og Historie

Denne doktorafhandling har til formål at adressere de udfordringer, som danske individer, der bor i Grønland, står overfor, når de diskuterer uafhængighed og race. Projektet vil undersøge forskelle i perspektiver på Grønlands uafhængighed mellem danske beboere i Grønland og dem i Danmark, med inddragelse af deres politiske baggrunde. Det vil også udforske potentielle bekymringer vedrørende nedsat indflydelse i tilfælde af Grønlands uafhængighed. Derudover vil afhandlingen undersøge bekymringer om kønsulighed, der stammer fra overrepræsentationen af danske individer i magtpositioner sammenlignet med andre inuitbefolkninger.

Afhandlingen vil blive opdelt i tre kerneartikler (fem kapitler). Studiet vil anvende mixed methods, herunder kvalitative og kvantitative tilgange, for at undersøge, hvordan personer født i Danmark, men bosat i Grønland, navigerer i spørgsmål om race og politisk uafhængighed. Data vil blive indsamlet gennem interviews, primære og sekundære kilder, statistiske data og en fokusgruppe med deltagelse af en målrettet demografi i Grønland. Samtykke vil blive indhentet, og en facilitator vil guide diskussionen og sikre forskningsneutralitet. Studiet sigter mod at udvikle indsigt samtidig med opretholdelse af en høj fortrolighed, især for følsomme emner som race.

For at lette kritisk selvrefleksion om race og selvbestemmelse i Grønland, foreslår projektet oprettelsen af en kritisk samtaleundersøgelsesgruppe med deltagelse af danske individer. Det primære mål er at fremme konstruktiv dialog, bevidsthed og forsoning af perspektiver vedrørende Grønlands fremtid i dets samfund. Afhandlingen lægger særlig vægt på at opfordre til selvrefleksion blandt beboere i Grønland, som er født i Danmark, vedrørende de privilegier de stadig har inden for den eksisterende magtstruktur.

Bevilget: DKK 2.484.000

Fakultet:
År:
Kategori:
PhD
Scroll to Top