Savissivik-meteorittens kulturhistorie

Savissivik-meteorittens kulturhistorie

Project Manager:
Mikkel Myrup

Faculty / Research Institution:
Humanities / Greenland Museum & Archives

Title:
Savissivik-meteorittens kulturhistorie

Description:
Med dette projekt ønsker vi for første gang at udføre arkæologiske undersøgelser af Inuits og Tunits enestående udvinding og distribution af meteorjern fra Savissivik i Nordvestgrønland. Den forhistoriske udnyttelse af én enkelt veldefineret råstofkilde muliggør, at man på et empirisk grundlag kan udføre teknologiske studier af arbejdsprocesser, såvel som af handels- og udvekslingssystemer i de forhistoriske jæger/samler samfund. Under projektet vil vi kortlægge bopladser og arbejdsområder, der er knyttet til den forhistoriske udnyttelse af meteorjern, idet vi på disse lokaliteter med begrænsede udgravninger kan tilvejebringe restprodukter og forarbejder af meteorjern, såvel som de redskaber der blev anvendt ved udhamringen af mindre stykker meteorjern fra de tonstunge meteoritter, der ligger eller lå i landskabet.

Report:
Savissivik Survey 2014

Pool:
Faculty:
Year:
Category:
Scroll to Top