Teknologisk modernisering i Grønland

Teknologisk modernisering i Grønland

Project Manager:
Thorkild Kjærgaard

Faculty / Research Institution:
Humanities / University of Greenland

Title:
Teknologisk modernisering i Grønland

Description:
Projektets overordnede formål er at undersøge de historiske forbindelser mellem teknologi-, erhvervs- og samfundsudvikling i Grønland i perioden efter anden verdenskrig. Umiddelbart efter krigen indledte reformivrige grønlændere og danskere et samarbejde om at gøre Grønland til en moderne velfærdsstat og et demokrati efter dansk-europæisk forbillede. Midlerne var udbygning af den politiske administration og styrkelse af de politiske og kulturelle bånd mellem Grønland og Danmark, men i høj grad også nye boliger, hospitaler, veje, fiskekuttere, fabrikker, forsynings- og renovationsanlæg m.m. Udgangspunktet for dette projekt er, at teknologi-, erhvervs- og samfundsudvikling er nært forbundet. For at forstå den rolle, som teknologi har spillet for moderniseringen af Grønland, vil der i projektet blive sat fokus på indførslen og opbygningen af ny “hardware”, som for eksempel infrastruktur, maskiner, bygninger og fabrikker, men også på viden, færdigheder, værdier, samarbejde og konflikt.
Der søges om midler til en workshop ved Grønlands Universitet, hvor forskere fra Grønland og Danmark vil præsentere forskning og planlægge fremtidigt samarbejde.

Report and inventory:
Teknologisk modernisering i Grønland

Pool:
Faculty:
Year:
Category:
Scroll to Top