Adoption in Kullorsuaq – A Reproductive Choice

Adoption in Kullorsuaq – A Reproductive Choice

Project Manager:
Ruth Montgomery-Andersen

Faculty / Research Institution:
Humanities / University of Greenland

Title:
Adoption in Kullorsuaq – A Reproductive Choice

Description:
Reproduktivt valg er et tre-årigt forskningsprojekt som fokuserer på den grønlandske opfattelse, viden og erfaring omkring graviditet, fødsel, adoption og svangerskabsforebyggelse. Projektet iværksættes i Kullorsuaq i den nordvestlige del af Grønland. Deltagerne er kvinder og mænd mellem 15 og 49 år. Reproduktivt valg er et internationalt tværfagligt forsknings samarbejde, lokalsamfundet i Kullorsuaq, Indiana University – Kinsey Instituttet og Montana State University. Adoption i Kullorsuaq – et reproduktivt valg har tre hoved elementer:

  • Undersøgelse af de individuelle holdninger og opfattelser; samt de sociale, kulturelle og miljømæssige forhold, som udøver den største indflydelse på grønlandske kvinder og mænds valg omkring adoption.
  • Undersøgelse af de miljømæssige, adfærdsmæssige og biologiske forhold, som kan have indflydelse på reproduktivt valg som inkluderer brug af svangerskabsforebyggende midler.
  • Udvikling af en forskningsdesign, som skaber og producerer fortællinger, som er med til at præsentere den viden, de opfattelser og holdninger, som grønlandske kvinder og mænd besidder omkring reproduktivt valg og adoption.

Report and Inventory:
Adoption in Kullorsuaq – A Reproductive Choice

Pool:
Faculty:
Year:
Category:
Scroll to Top