Balanced adaptation – exploring relevant concepts for adaptation to climate change, consolidation and MSC certification. (Balanceret tilpasning – en undersøgelse af relevante begreber for tilpasning til MSC, klimaforandring og konsolidering.)

Balanced adaptation – exploring relevant concepts for adaptation to climate change, consolidation and MSC certification. (Balanceret tilpasning – en undersøgelse af relevante begreber for tilpasning til MSC, klimaforandring og konsolidering.)

Allaatigisamik piginnittoq:
PostDoc Rikke Jacobsen

Sammivik:
Inuiaqatigiilerineq

Qulequtaq:
Balanced adaptation – exploring relevant concepts for adaptation to climate change, consolidation and MSC certification.
(Balanceret tilpasning – en undersøgelse af relevante begreber for tilpasning til MSC, klimaforandring og konsolidering.)

Allaatigisaq:
Projektet har til formål at undersøge hvordan det grønlandske fiskeri kan tilpasse sig MSC, klimaforandringer og øget konsolidering på en ’balanceret måde’, hvor der tages hensyn til de mange forskellige interesser, konflikter og identiteter i det grønlandske samfund.

Projektet antager at det særlige ved fiskeriets problemer er, at problemerne altid vil være til diskussion. Hvordan de defineres afhænger af, hvem der definerer dem og forskellige grupper vil altid definere dem forskelligt. Det samme gør sig gældende for antagelser om ’nødvendig tilpasning’. Forskning i grønlandsk fiskeripolitik og tilpasning må derfor tage udgangspunkt i problemets ’menneskelige’ fortolkninger.

Projektet vil ved hjælp af interview og spørgeskemaundersøgelser forsøge at afdække hvilke begreber forskellige grønlandske ’identiteter’ selv finder mest relevante til at diskutere hvilke tilpasningstiltag der er nødvendige og hvordan forskellige tilpasningstiltag vil påvirke dem selv og andre.

Projektet vil ydermere bidrage med en videreudvikling af disse begreber i samspil med relevante socialvidenskabelige debatter og målet er at udvikle en række begrebsmæssige værktøjer, som kan facilitere diskussioner om ’balanceret tilpasning’ og kompromis fremfor en fremsættende af entydige nødvendigheder og hårde tilpasningsløsninger.

Ukioq:
Immikkortumi:
Scroll to Top