Bundfaunasammensætningen i fjord- og udenskærsområderne ved Sisimiut: Regionale, biologiske og fysiske forholds indflydelse på samfundsstrukturen og diversiteten

Bundfaunasammensætningen i fjord- og udenskærsområderne ved Sisimiut: Regionale, biologiske og fysiske forholds indflydelse på samfundsstrukturen og diversiteten

Project Manager:
Ann Dorte Burmeister

Faculty / Research Institution:
Science/ Greenland Institute of Natural Resources

Title:
Bundfaunasammensætningen i fjord- og udenskærsområderne ved Sisimiut:
Regionale, biologiske og fysiske forholds indflydelse på samfundsstrukturen og diversiteten

Description:
Det bentiske habitat har en vigtig rolle i det marine økosystem, efter som bundfaunaen blandt andet fungerer som vigtige fødeemner for dermersale fisk og skaldyr, som udnyttes kommercielt. På trods af, at de bentiske arter udgør en dominerende andel af dyreriget, er der kun foretaget ganske få studier af diversiteten af bundfaunaen i Vestgrønland. Ved at få kortlagt bundfaunasammensætningen i fjorde ved Sisimiut, vil en række essentielle spørgsmål kunne besvares i relation til krabbers og bundlevende fisks populationsdynamik og øge den baggrundsviden, som ligger til grund for anbefalinger om udnyttelse af ressourcerne.

Fra at erhvervet i Grønland primært har været relateret til fiskerierhvervet, er der for tiden fokus på at udvikle nye erhverv inden for råstofsektoren. I de senere år, er der sket en forøgelse i aktiviteten af forundersøgelser af sjældne jord arter i de fjelde, der omringer fjordene, samt prøveboringer efter olie i udenskærs områder. Disse aktiviteter øger behovet for viden om bundfaunaen i de omkringliggende marine miljøer, for at kunne imødekomme de krav, der stille i forbindelse med strategiske miljøvurderinger.

Nærværende projekt vil tilvejebringe viden, der både kan anvendes i, såvel rådgivning om de levende ressourcer, såvel som spørgsmål der knytter sig til råstofsektoren.

Report and inventory:
Bundfaunasammensætningen i fjord- og udenskærsområderne ved Sisimiut

Pool:
Faculty:
Year:
Category:
Scroll to Top