Aspects of Diabetes Epidemiology and Diabetes Care in Greenland. Ten Years of Observation. (Aspekter af diabetes epidemiologi og diabetespleje i Grønland. Ti års observation)

Aspects of Diabetes Epidemiology and Diabetes Care in Greenland. Ten Years of Observation. (Aspekter af diabetes epidemiologi og diabetespleje i Grønland. Ti års observation)

PostDoc-studerende:
Michael Lynge Pedersen

Fakultet:
Sundhedsvidenskab

Projekt titel:
Aspects of Diabetes Epidemiology and Diabetes Care in Greenland. Ten Years of Observation.
(Aspekter af diabetes epidemiologi og diabetespleje i Grønland. Ti års observation)

Projektbeskrivelse:
Diabetes er et stigende problem globalt og WHO anslår at omkring 9 % af alle voksne på verdensplan har diabetes. Der er tale om en alvorlig kronisk sygdom karakteriseret ved forhøjet blodsukker og forbundet med øget risiko for en række følgesygdomme herunder hjertekarsygdomme, erhvervet blindhed og kronisk nyreinsufficiens. Disse følgesygdomme kan forebygges og udskydes ved tidlig diagnostik og behandling. Det er derfor væsentligt, at sygdommen opdages og behandles i tide. Også i Grønland er der sket en stigning i antallet af diagnosticerede patienter med diabetes gennem de sidste år. Dette kan skyldes ændret livsstil, ændret befolkningssammensætning og øget diagnostik, men den aktuelle diagnostiske aktivitet ukendt. Ligeledes er den aktuelle forekomst af følgesygdomme til diabetes og også graviditetsdiabetes ukendt. Det grønlandske sundhedsvæsen har gennem det sidste årti forsøgt at håndtere udfordringen med at levere diabetes omsorg af høj kvalitet i et geografisk meget stort land med mange meget små sundhedsenheder. Den aktuelle kvalitet af håndteringen og udviklingen af denne er imidlertid ukendt. Kendskab til udviklingen af diabetes og håndteringen af diabetes i det grønlandske sundhedsvæsen er væsentlig i forhold til den fremtidige håndtering af diabetes i Grønland. Dette studie vil bidrage med vigtig viden om diabetes epidemien i Grønland gennem de seneste 10 år Grønland samt håndteringen af udfordringerne i det grønlandske sundhedsvæsen herunder forekomst af diabetes, følgesygdomme, graviditetsdiabetes, diagnostisk aktivitet og kvalitet af behandlingen. Det er sandsynligt, at der vil fremkomme viden, som også andre lande med lignende udfordringer vil kunne have gavn af.

Hele projektet er forankret i Grønland og sker i samarbejde med forskere både i Grønland og Danmark således at viden og kompetence opbygges på tværs af grænser.

Faculty:
Year:
Category:
Scroll to Top