Forskningsmidler

På vegne af Selvstyret, uddeler Grønlands Forskningsråd hvert år 1,2 mio. kroner til forskningsprojekter med tilknytning til grønlandske forskningsinstitutioner, inden for og på tværs af alle videnskabelige hovedområder. Ydermere uddeles der årligt gennem en grønlandsk-dansk samfinansiering 3-5 stipendier til ph.d.- og postdoc-studerende. Samtlige midler uddeles i åben konkurrence. Grønlands Forskningsråd lægger stor vægt på projekternes betydning for opbygning af viden og kompetence i Grønland, samt projektets formidling overfor samfundet.

Puljen for forskningsfremme

Søg støtte til at realisere din idé og læs vores vejledning og aktuelle opslag nedenfor.
Der kan søges op til 100.000 kr til ét projekt.

Ansøgningsrunde

Efterår 2020
Deadline: 1. oktober kl. 12.00

Sagbehandling

Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgninger er 1. marts og 1. oktober, kl. 12.00.
Hvis denne er en helligdag, er fristen førstkommende arbejdsdag.

Påregn 8 ugers sagsbehandlingstid fra ansøgningsfristen.
Alle ansøgere får skriftlig besked om udfaldet af ansøgningen.

Hvis ansøger inden ansøgningsfristen opdager en mangel i en allerede indsendt ansøgning, skal den fulde ansøgning indsendes en gang til tilføjet den manglende information. Ansøger bør informere Grønlands Forskningsråds sekretariat om, at der er indsendt en ny ansøgning som erstatning for en allerede indsendt. Sekretariatet kontaktes via nis@nanoq.gl eller på telefon (+299) 361255.

Er ansøgningsfristen overskredet, vil ansøgerens allerede indsendte ansøgning blive vurderet på det foreliggende grundlag.

Ansøger kommer kun i betragtning, hvis:

  • ansøgning er indsendt via hjemmesiden www.nis.gl
  • ansøger har forholdt sig til alle punkter i ansøgningsskemaet
  • antallet af sider ikke overstiger det opgivne
  • ansøger, under forudsætning af tidligere at have fået penge fra puljen, har indrapporteret. 

Vilkår er ens uanset statsborgerskab.

  • Bevillingsmodtagerens ansvar:
    Bevillingsmodtageren er ansvarlig for, at bevillingen anvendes til det formål, hvortil den ydes.
  • Bevillingsmodtageren er forpligtet til at offentliggøre resultaterne fra forskningsprojektet.
  • Projekter finansieret af forskningsrådet skal bakke op om og benytte Isaaffik – the Arctic Gateway på hjemmesiden www.isaaffik.org
  • Bevillingsmodtageren skal i forbindelse med offentliggørelsen af forskningsprojektets resultater informere om, at forskningsprojektet har modtaget støtte fra Grønlands Forskningsråd. Forskningsrådets logo skal så vidt muligt benyttes i forbindelse med alt markedsføring og omtale af støttede projekter. Ved promovering i Grønland benyttes logo med grønlandsk/engelsk logotype, og i internationale sammenhænge det engelske.

Senest den 1. marts hvert år skal der fremsendes en årsrapport og opgørelse af, hvor meget af det bevilgede beløb, der er anvendt i løbet af det seneste kalenderår. Fremsendelse skal ske ved udfyldelse af rapporteringsblanketten via hjemmesidens ansøger-portal.

Senest 4 måneder efter projektforløbets afslutning skal der afleveres et regnskab over det bevilgede beløb, en rapport på maksimalt 400 ord og letforståelige illustrationer, i en form der muliggør formidling til den grønlandske befolkning.
Alle publikationer af resultater fra forskningsprojektet skal dokumenteres i den endelige rapport som indsendes via hjemmesidens ansøger-portal.
Publikationer af resultater vil blive registreret i forskningsrådets statistik.

Ph.d.- og postdoc-stipendier

Det er Grønlands Selvstyre og den danske stat, der udbyder et antal ph.d.- og postdoc-stipendier til besættelse. Stipendierne skal styrke dansk-grønlandsk forskningssamarbejde, udvikling af forskning og rekruttering af unge forskere til Grønlandsforskningen. Forskningsmidlerne kan søges inden for alle videnskabelige hovedområder.

Grønlands Forskningsråd prioriterer ansøgningerne, mens Grønlands Naturinstitut står for administrationen af stipendierne. Naturinstituttet indkalder årligt til en ansøgningsrunde med frist i marts måned.

Vilkar og ansøgninsblanketter finder du på naturinstituttets hjemmeside: natur.gl.

Scroll til toppen