Forskningsmidler

Hvert år uddeler Grønlands Forskningsråd 1,2 mio. kroner til forskningsprojekter med tilknytning til grønlandske institutioner, inden for og på tværs af alle videnskabelige hovedområder. Ydermere uddeles der årligt gennem en grønlandsk-dansk samfinansiering 3-5 stipendier til ph.d.- og postdoc-studerende. Samtlige midler uddeles i åben konkurrence og uden tematisk begrænsning. Grønlands Forskningsråd lægger stor vægt på forskningens forankring i samfundet, og at projekterne er med til at opbygge viden og kompetence i Grønland.

Puljen for forskningsfremme

Søg støtte til at realisere din idé og læs vores vejledning og aktuelle opslag nedenfor.
Der kan søges op til 100.000 kr. til ét projekt.

Offentlig forvaltning eller organisation:
Vi støtter forskningsprojekter hvor den offentlige sektor samarbejder med forskere.

Erhverv:
Vi støtter forsknings- og innovationsprojekter som samarbejder med grønlandske virksomheder.

Forskningsinstitution eller selvstændig forsker:
Vi støtter de mest originale idéer og initiativer indenfor grønlandsk forskning.
For at sikre at forskningsrådets midler tildeles projekter af allerhøjeste kvalitet, uddeles midlerne gennem åben konkurrence og uden tematisk begrænsning. Vi støtter forskningsaktiviteter som er forankret i Grønland til gavn for samfundet, og den videnskabelige excellens er det vigtigste vurderingskriterie i prioriteringen af ansøgninger.

Næste ansøgningsrunde:

Efterår 2022
Deadline: 1. oktober

Sagbehandling:

Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgninger er 1. marts og 1. oktober, kl. 12.00.
Hvis denne er en helligdag, er fristen førstkommende arbejdsdag.

Påregn 8 ugers sagsbehandlingstid fra ansøgningsfristen.
Alle ansøgere får skriftlig besked om udfaldet af ansøgningen.

Hvis ansøger inden ansøgningsfristen opdager en mangel i en allerede indsendt ansøgning, skal den fulde ansøgning indsendes en gang til tilføjet den manglende information. Ansøger bør informere Grønlands Forskningsråds sekretariat om, at der er indsendt en ny ansøgning som erstatning for en allerede indsendt. Sekretariatet kontaktes via nis@nanoq.gl eller på telefon (+299) 361255.

Er ansøgningsfristen overskredet, vil ansøgerens allerede indsendte ansøgning blive vurderet på det foreliggende grundlag.

Ansøger kommer kun i betragtning, hvis:

  • ansøgning er indsendt via hjemmesiden www.nis.gl
  • ansøger har forholdt sig til alle punkter i ansøgningsskemaet
  • antallet af sider ikke overstiger det opgivne
  • ansøger, under forudsætning af tidligere at have fået penge fra puljen, har indrapporteret. 

Vilkår er ens uanset statsborgerskab.

Bevillingsmodtageren er ansvarlig for, at bevillingen anvendes til det formål, hvortil den ydes.

Bevillingsmodtageren er forpligtet til at offentliggøre resultaterne fra forskningsprojektet.

Projekter finansieret af forskningsrådet skal bakke op om og benytte Isaaffik – the Arctic Gateway på hjemmesiden www.isaaffik.org

Bevillingsmodtageren skal i forbindelse med offentliggørelsen af forskningsprojektets resultater informere om, at forskningsprojektet har modtaget støtte fra Grønlands Forskningsråd. Forskningsrådets logo skal så vidt muligt benyttes i forbindelse med alt markedsføring og omtale af støttede projekter. Ved promovering i Grønland benyttes logo med grønlandsk/engelsk logotype, og i internationale sammenhænge det engelske.

Senest den 1. marts hvert år skal der fremsendes en årsrapport og opgørelse af, hvor meget af det bevilgede beløb, der er anvendt i løbet af det seneste kalenderår. Fremsendelse skal ske ved udfyldelse af rapporteringsblanketten via hjemmesidens ansøger-portal.

Senest 4 måneder efter projektforløbets afslutning skal der afleveres et regnskab over det bevilgede beløb, en rapport på maksimalt 400 ord og letforståelige illustrationer, i en form der muliggør formidling til den grønlandske befolkning.
Alle publikationer af resultater fra forskningsprojektet skal dokumenteres i den endelige rapport som indsendes via hjemmesidens ansøger-portal.
Publikationer af resultater vil blive registreret i forskningsrådets statistik.

Ph.d.- og postdoc-stipendier

Grønlands Selvstyre og den danske stat samfinancierer et antal ph.d.- og postdoc-stipendier til besættelse i en årlig størrelsesorden på knap 7,5 mio. kr. Stipendierne skal styrke udviklingen af Grønlandsforskningen, rekruttere unge forskere og fremme det grønlandsk-danske forskningssamarbejde. Forskningsmidlerne kan søges inden for alle videnskabelige hovedområder.

Grønlands Forskningsråd prioriterer ansøgningerne, mens Grønlands Naturinstitut står for administrationen af stipendierne. Naturinstituttet indkalder årligt til en ansøgningsrunde med frist i marts måned.

Vilkar og ansøgninsblanketter finder du på naturinstituttets hjemmeside: natur.gl.

Scroll til toppen