Indikatorer for udvikling af udsathed i det grønlandske samfund

Indikatorer for udvikling af udsathed i det grønlandske samfund

Projektleder: Mille Bianco Schiermacher, antropolog ved Kofoeds Skole og tilknyttet forsker ved Ilisimatusarfik
Øvrig deltagende: Steven Arnfjord, lektor og afdelingschef ved Ilisimatusarfik, Afdeling for Samfundsvidenskabelige Studier

Keywords: udsathed, social marginalisering, forebyggelse, forskning til praktisk anvendelse.
Projektets forskningsområde, formål og forskningsspørgsmål: 

Projektet er videreførelses af et forskningssamarbejde mellem Ilisimartusarfik og Kofoeds Skole.
Formål: At analysere datasæt om forhold i udsatte miljøet for at give en forståelse af dannelsen af udsatte grupper, og komme med anbefalinger til indsatser, der reducerer udsathed i det grønlandske samfund.
Forskningsspørgsmål: 
• Hvilke livsvilkår er indikatorer for en forøget chance for et liv som udsat voksen?
• Hvilke samfundsmæssige og personlige forhold, er med til at fastholde en tilværelse som udsat?
Baggrund: Udsatte voksne er fortsat en underbelyst gruppering i det grønlandske samfund. I forbindelse med indsamling af data til en undersøgelse udarbejdet for Kofoeds Skole, om migrationen mellem Grønland og Danmark, er der indsamlet en mængde data i Grønland. Datasættet er indsamlet i Nuuks hjemløsemiljø, og rummer mange informationer om hvilken personlig opvækst/social arv, hvilket uddannelsesniveau, forsørgelsesgrundlag og hvilke andre forhold, der gør sig gældende for at være i risiko for at blive udsat. Disse data kan med fordel bearbejdes til en analyse, der beskriver de mekanismer, der er med til at skabe gruppen af udsatte borgere og fastholde dem i en position på samfundets kant.

Metoder for kompetencebygning i form af inddragelse af samfundet:
Inddragelse af studerende, i form af kommende socialarbejdere, der skal være med til at fremtidssikre et bedre hjælpesystem i Grønland. Datasættet er besvaret af målgruppen selv, og der er stor vægt på at målgruppens egne stemmer videreformidles, da det er en målgruppe der sjældent høres.

Metoder for formidling overfor samfundet: 
Artikler og anbefalinger til fremtidigt målgruppeforståelse og indsatser i arbejdet med målgruppen.

Projektets start- og afslutningstidspunkt: 15. januar – 15. marts 2021

Bevilget: 76.000,00 kr.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen