Grønlands industrielle historie og bygningskulturarv

Grønlands industrielle historie og bygningskulturarv

Forskningsleder: Jeppe Lorenzen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum & Arkiv (NKA)
Øvrige deltagende:
Ditte Melitha Kristensen, museumsinspektør, NKA,
Randi Sørensen Johansen, museumsinspektør, NKA
Eva-Luusi Marcussen-Mølgaard, arkivar, NKA

Keywords: industrihistorie, kultur- og socialhistorie, bevaring, bygningskulturarv

Område, formål og forskningsspørgsmål:
I dette forstudie vil vi udarbejde et forskningsgrundlag, periodeafgrænsning og en metode, der kan muliggøre en ansøgning til et større projekt på tværs af deltagernes fagområder; nyere tids historie, immaterialitet og bygningskulturarv. Projektet skal undersøge og formidle den grønlandske industrielle udvikling og historie, samt den materielle bevaringsgrad af udvalgte industrielle anlæg – der vurderes at være repræsentative for udviklingsfaserne i Grønlands industrielle udvikling.
Projektet baserer sig dels på arkivstudier, interviews og indsamling af genstande, samt på tilstandsundersøgelser af historiske industrielle anlæg, hvor bevaringsgrad, originalitet og estimeret resterende strukturel holdbarhed undersøges og dokumenteres.

Inklusion af samfundet og formidling overfor samfundet:
Inddragelse via interviews, diverse rapporter, og udstilling i Nationalarkivet.

Projektets start- og slutdato: 01/05/2022 – 31/12/2022

Bevilget: 100.000,00 kr.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen