Lokale vidensamarbejder skal styrkes

Denne uge samles forskere, vidensinstitutioner og repræsentanter fra forvaltninger og virksomheder for at drøfte praksisser for vidensamarbejder. Det sker, når Grønlands Forskningsråd og Ilisimatusarfik afholder seminaret ”Forskning og samfund i dialog” den 1. oktober på Ilimmarfik campus.

28. september 2021, indlæg af Josephine Nymand, formand for Grønlands Forskningsråd og Gitte Adler Reimer, rektor, Ilisimatusarfik

Vi forsker for at opnå ny viden og bidrage til at løse samfundets udfordringer. Forskning gør os klogere på vores samfund, og er med til at præge den samfundskulturelle udvikling. Optagelsen af ny viden i samfundet skaber grobund for nye samarbejder og kan være direkte kilde til effektivisering, produktudvikling eller nye arbejdspladser.

Grønland har brug for forskning, som er med til at understøtte en bæredygtig samfundsmæssig udvikling, og som kommer alle relevante aktører til gavn. Udvikling af denne forskning forudsætter stærke partnerskaber mellem forskere, borgere, forvaltninger og virksomheder, så forskningen optages og aktiveres i samfundet og får gennemslagskraft.

Grønlandsk forskning skal prioriteres frem for ekstern konsulentarbejde

De grønlandske forskningsinstitutioner bidrager i dag med vigtig ny viden, som er med til at flytte både samfundet og forskningen videre. Desværre ser vi for tiden eksempler på, at igangværende grønlandske forskningsprojekter negligeres til fordel for ekstern konsulentarbejde. Det er i bedste fald spild af ressourcer. Derfor er det vigtigt, at vi synliggør den forskning vi har i landet, som skal i spil gennem diverse samarbejder med forvaltninger, virksomheder og andre lokale aktører, for at sikre den langsigtede forankring og opbygning af viden i Grønland.

Det er Ilisimatusarfiks og Grønlands Forskningsråds klare ambition, at være med til at styrke og understøtte samarbejder mellem forskere, borgere, forvaltninger og virksomheder, så vi kan identificere vidensbehov i fællesskab, og sikre størst mulig udnyttelse af ny viden.

Seminar: Forskning og samfund i dialog 1. oktober

Seminaret ”Forskning og samfund i dialog” afholdes 1. oktober kl. 13-16 i Ilisimatusarfiks kantine. Seminaret tilbyder perspektiver på praksisser for vidensamarbejder, og inviterer til debat om, hvordan vi styrker vekselvirkning mellem forskning og samfund.

Seminaret er organiseret af Grønlands Forskningsråd og Ilisimatusarfik, og er målrettet forskere, vidensinstitutioner, repræsentanter fra forvaltninger og virksomheder, og andre forskningsaktører. Læs mere her

Del på facebook
Facebook
Del på email
Email
Scroll til toppen