2019

Pulje I

Projektleder:
Bonnie Jensen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Humaniora / Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik og Afdeling for Sociale Forhold ved Grønlands Universitet

Titel:
Betydningen af anbringelser for børn og unge på døgninstitutioner i Grønland

Beskrivelse:
I Grønland har man anbragt børn på sanatorier/døgninstitutioner siden 1920’erne, og antallet af anbringelser har været stødt stigende de sidste små 100 år. Ved Hjemmestyrets indførelse i 1979, var der ca. 7 institutioner, i dag er der 22 og ca. 4,5% af alle børn og unge i Grønland bliver anbragt i plejefamilie eller på døgninstitution.

En del af ph.d.-uddannelsens indhold er, at der skal indgå et længevarende ophold ved et udenlandsk universitet, beskrevet som ”et aktivt forskermiljø uden for Grønland”. Formålet med at tage til NZ er at undersøge hvordan man har arbejdet med betydningen af de oprindelige folks (Maorier) rettigheder og tilgange til anbringelser.

Der er betydelige problematikker blandt Maorierne, der blandt andet udgør 50% af de indsatte i landets fængsler (Maori kvinderne udgør 65%) og 27% af børnene lever i fattigdom. For at løsne op for disse problematikker har Familierådslagning (Family Group Conference) siden 1989 været et lovgivningskrav i NZ. Familierådslagning er en arbejdsmetode er der opfundet af Maorierne selv på baggrund af overrepræsentationen af sociale indsatser i familierne, samt det faktum at anbragte børn ofte mistede kontakten med deres familier. Familierådslagning omfatter at den udvidede familie samledes, debattere problemet og finder en kollektiv løsning.

Familierådslagning er i dag udbredt til flere andre lande, herunder Grønland, hvilket gør metoden interessant for projektet.

Metode for inklusion af samfundet:
Interview med børn og unge på døgninstitutionerne, samt forstanderne.

Interview og dialog med fremtrædende psykologer, læger og professionelle fagfolk, samt Socialstyrelsen. Workshop med medarbejderne i døgnafdelingen i Socialstyrelsen.

Tilstræbes at lave en konference med deltagelse af fagfolk og tidligere anbragte i Grønland.

Metoder for formidling over for samfundet:
Ph.d.-afhandling, der forhåbentlig udgives i bogform, samt offentligt ph.d.-forsvar.
Artikler i aviser og magasiner, samt pressemeddelelser.
Lokal, national og international formidling gennem konferencer og publikationer.

Projektleder:
Caroline Bouchard

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
ATKA: Ichtyo- and Zooplankton Assemblages Along the West Greenland Coast

Beskrivelse:
Fish larvae and zooplankton are a major component of marine foodwebs. They are an important source of food for a large number of animals including fish, marine mammals and seabirds.
Currently, we have limited knowledge on pelagic productivity in Greenlandic waters, and this is limiting our capacity to forecast the dynamics of pelagic ecosystems under climate warming.
This project is made in collaboration with GLACE (the Greenland Circumnavigation Expedition organized by the Swiss Polar Institute) in a way to complement its sampling and will offer an excellent opportunity to fill some of these knowledge gaps. The GLACE expedition will focus on large scale supersites sampling around Greenland while ATKA will focus on coastal sampling in West Greenland, using the polar sailing boat ATKA. In this project, we will sample fjords associated with both marine and land-terminating glaciers to further investigate the link between hydrographic conditions and pelagic productivity.

The main objectives of the project are:

1) to assess the composition, distribution and abundance of zooplankton and fish larvae along the coast of West Greenland and within some of its fjords; and

2) to understand the physical and biological drivers behind these patterns.

Metode for inklusion af samfundet:
We will share our results with local communities. ATKA polar school, a pedagogic program aimed to youth, is leaded by Anne-Claire Bihan-Poudec in collaboration with the Swiss Polar Institute. They are developing different pedagogic tools such as web series, and photographic exchange program with schools from different part of the world (i.e. France, Switzerland and Greenland). We are hoping that the pedagogic program “ATKA polar school” will be part of the 2019 expedition.

For more information please go to https://atka.fr/pedagogie/ or contact directly the pedagogic coordinator Anne-Claire Bihan-Poudec (atka.anne.claire@gmail.com).

Metoder for formidling over for samfundet:
ATKA is a project highly relevant to the Greenlandic society. We will communicate our findings to politicians, administrators and the public, using face-to-face meetings and different platforms such as Internet home pages (natur.gl, gcrc.gl) and social media (GCRC Twitter and Facebook page).

The knowledge gained during this project will help the assessment of natural resources and provide scientific advice on managing fish stocks in Greenland. We will disseminate the project results to the scientific community in scientific articles in highly-ranked peer-reviewed journals and presentations at international conferences.

Projektleder:
Lars David Turesson

Fakultet / Forskningsinstitution:
Teknologi / Grønlands Universitet og Fróðskaparsetur Føroya (færøsk universitet)

Titel:
The Entrepreneurial Environment of Smaller Island Jurisdictions – A Comparative Study of Systems of Entrepreneurship in Economically Developed Small Islands

Beskrivelse:
The key question in this PhD research project is “How do  context  dependent  attributes of  entrepreneurial  ecosystems  in  economically developed smaller island jurisdictions influence processes of local entrepreneurship?”. The project carries significant importance considering how essential entrepreneurship is to any economy.  Entrepreneurship can, for instance, contribute to economic growth and keep an economy out of stagnation, facilitate for job creation and innovative practices, help diversify economic composition and provide important opportunities in times of large layoffs, among other benefits. To better understand processes of entrepreneurship in different countries, academic attention is increasingly being drawn towards how geographic, economic, social, cultural and institutional elements play together in shaping the varying contexts in which entrepreneurship takes place. This type research is of utmost importance when seeking to improve the number and quality of businesses in a geographical area, but has up until now lagged far behind in the world’s many smaller island jurisdictions. By investigating and comparing the entrepreneurial environments in Greenland, Iceland and the Faroe Islands this project aims to revitalize research tied to entrepreneurship in sparsely populated islands, increase understanding of entrepreneurship in developed island economies and set a novel direction for business research in the West Nordic area.

Metode for inklusion af samfundet:
Community inclusion will be a paramount part of the research. Many Greenlandic entrepreneurial individuals, companies and institutions will be part of the study and are naturally assumed to express significant interest in the project and the collective effort of developing the entrepreneurial business environment in the country. Early media coverage will be sought in order to raise project awareness and increase inclusion of even more potential stakeholders. Through teaching activities at Ilisimatusarfik during several semesters I will seek to engage students with the research area as well as with the nature and ambitions of the PhD project.

Metoder for formidling over for samfundet:
The dissemination strategy partly includes the common procedure of producing two academic articles for journals, but also providing Ilisimatusarfik with a customized article for publication on the university homepage, as well as holding at least one lecture for the public to attend. Moreover, a report summarizing the project outcomes and results will be provided all participants of the study, who also will be encouraged to spread them through their own networks. The findings will furthermore be turned into a presentation to be held at any request. Media coverage will again be sought to raise interest in project result, as well as for the big dissemination goal of arranging a conference on North Atlantic Entrepreneurship.

Projektleder:
Jesper Overgård Lehmann

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet

Titel:
Ernæringskvalitet af hjemmedyrket grovfoder i Sydgrønland

Beskrivelse:
Projektets formål er at undersøge kvaliteten af det hjemmedyrkede grovfoder i Sydgrønland med henblik på at vurdere den ernæringsmæssige kvalitet for får, hvor fokus især vil være på fordøjelighed, energi, protein og mineraler. Den viden vil understøtte fåreholderne i at indkøbe det mest hensigtsmæssige suppleringsfoder og planlægge vinterfodringen, så fårene sikres en optimal forsyning med især protein og mineraler gennem drægtigheden. Det er afgørende for at sikre de nyfødte lam det bedst mulige udgangspunkt, før du lukkes på græs. Projektet udtager et antal boreprøver af wrappede ensilageballer hos to fåreholdere i Sydgrønland, en i lgaliku og en i Qassiarsuk, for at få viden om variationen på hver af de to ejendomme og forskellen mellem de to lokaliteter. De to fåreholdersteder har i et tidligere forskningsprojekt fået undersøgt jordbundsforholdene af forskere fra Aarhus Universitet, således de kan kobles med den opnåede foderkvalitet. I forbindelse med prøveudtagningen vejes en række baller, således viden om den samledes balles indhold af næringsstoffer kan indgå i den enkelte fåreholders planlægning af den kommende vinterfodring. Endeligt kan en detaljeret viden om foderkvaliteten understøtte en fremtidig vurdering af, hvilke afgrøder der bør dyrkes i Sydgrønland.

Metode for inklusion af samfundet:
Embedsdyrlægen for Sydgrønland, konsulenttjenesten og SPS vil løbende blive orienteret om projektet og tilbudt at deltage ved prøveudtagningen, mens de to fåreholdere vil blive direkte involveret i projektet.

Metoder for formidling over for samfundet:
En kort rapport med en opgørelse af de endelige resultater af analyserne af foderprøverne vil blive frit og offentligt tilgængeligt for alle, og den vil blive sendt til de, der måtte ønske den.

Projektleder:
John Mortensen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
A Beauty for the Eye, but What Shapes Icebergs in Greenland?

Beskrivelse:
The overall goal of this research project is to describe the different ice-types in Nuup Kangerlua (Godthåbsfjord) and their seasonal variation. Ice-types will be linked to physical and chemical ice properties and environmental parameters in order to obtain a better understanding of the impact of melting ice in Greenland fjords. We will sample ice and icebergs and develop an ice-type photo archive with links to ice properties and environmental parameters.

Besides producing scientific value, the project aims at involving the general public, because icebergs are a beauty for the eyes of both local people and tourists. We will make the pictures available on a website and invite people to send their own photographs as well. So the research project will involve the local society and promote research in Greenland.

Metode for inklusion af samfundet:
Besides producing scientific value, the project aims at involving the general public, because icebergs are a beauty for the eyes of both local people and tourists. We will make the pictures available on a website and invite people to send their own photographs as well.

Metoder for formidling over for samfundet:
See above.

Projektleder:
Karl Brix Zinglersen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
GL-GLACE. Grønlands deltagelse i den videnskabelige ekspedition GLACE, nordlige del.

Beskrivelse:
Projektet angår deltagelse fra Grønlands Naturinstitut og Asiaq – Greenland Survey i GreenLAnd Circumnavigation Expedition (GLACE). GLACE er en internationalt funderet, videnskabelig omsejling af Grønland fra nord til syd, og skal indsamle data fra jorden, luften og havet for at studere effekterne af den globale opvarmning samt ændringer i det marine og terrestriske miljø.

Ekspeditionen organiseres af Swiss Polar Institute, SPI. Teamet fra Grønland bidrager med opmålinger af havbunden, observationer af fugle og havpattedyr, samt feltarbejde på land inden for biologi og overfladens beskaffenhed. Teamet deltager på ekspeditionens del 1 og del 2 med i alt 8 medarbejdere. Vi søger om støtte til delvis frikøb til deltagelse på togtets nordlige del 2 for Eva Mätzler (Asiaq), Katrine Raundrup og Karl Zinglersen (Grønlands Naturinstitut).

Metode for inklusion af samfundet:
Ekspeditionens rute går igennem ubeboede områder uden mulighed for havneanløb, hvorfor direkte inklusion af samfundet ikke er muligt.

Metoder for formidling over for samfundet:
Ekspeditionens rute indmeldes i Isaaffik. Ekspeditionens 2. del udgår fra Ilulissat medio august, hvor der er planlagt formidling for skoleelever. Herværende projekts deltagere forventer at deltage i dette.

Projektet planlægger præsentation og diskussion af GLACE-ekspeditionens foreløbige resultater ved arrangementet Greenland Week of Science, der involverer forskere i Grønland og internationalt, samt indeholder foredrag for offentligheden. Arrangementet afholdes i Nuuk primo december 2019.

Projektleder:
Morten Fischer Sivertsen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Samfundsvidenskab / Afdeling for Samfundsvidenskab ved Grønlands Universitet

Titel:
Magteliten i Grønland

Beskrivelse:
Vi er en gruppe forskere på Ilisimatusarfik, som i samarbejde med forskere fra Copenhagen Business School gerne vil undersøge, hvordan magten er organiseret i Grønland. Vi ønsker foretage en social netværksanalyse og kortlægge de mest magtfulde mennesker i det grønlandske samfund. Ved systematisk at kortlægge hvem der har magten, og hvordan de er forbundet til hinanden, kan der skabes en informeret og opdateret offentlig diskussion om, hvorvidt magten dels er for koncentreret – eller for spredt – og dels om magten er på de rette hænder i det grønlandske demokrati.

Projektet vil yde et væsentligt bidrag til at forstå, hvordan magten er etableret i Grønland, men er samtidigt også et vigtigt bidrag til at opstille en komparativ undersøgelse mellem de nordiske magtelite-netværk. Sammenligningen har til formål at klarlægge hvilke elementer i magtens organisering i Grønland, der er unikke for det grønlandske samfund og dets unikke historie, og hvilke dele af magtens organisering, der ligner de øvrige lande i rigsfællesskabet.

Metode for inklusion af samfundet:
Samarbejde, faglig sparring, diskussion og dialog med eksperter og studerende på Ilisimatusarfik.
Samarbejde med Transparency International, Greenland.

Metoder for formidling over for samfundet:
Formidling til grønlandske medier, herunder Sermitsiaq, KNR og Tidsskriftet Grønland.
Projektet formidles dels gennem en rapport, ”Magteliten i Grønland”, der kortlægger hvor mange og hvem, der udgør kernen af det grønlandske magtnetværk. Rapporten vil også kortlægge disse personer, hvad angår deres organisatoriske tilknytning, etniske baggrund, køn, uddannelse, fødested, social baggrund og karrierevej. Rapporten udkommer via Ilisimatusarfik, som også organiserer peer-review.

Vi planlægger at sende en kronik til Sermitsiaq i oktober 2019. Ligeledes sender vi en pressemeddelelse ud til grønlandske medier, herunder KNR, og forbereder en populærformidlende artikel til Tidsskriftet Grønland.

Desuden vil resultaterne fra Grønland blive sat i perspektiv via en sammenligning med den færøske og danske magtelite i den planlagte antologi Rigsfællesskabet Magteliter på Foreningen for Elite- og Magtstudiers forlag. Endelig planlægger vi at udgive en videnskabelig artikel hos Acta Sociologica: Varieties of colonial elites. The role of Danes in the power elites of Greenland and the Faroe Islands.

Projektleder:
Sille Marie Myreng

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Asiaq

Titel:
Udvikling af image velocimetry til vandføringsmålinger

Beskrivelse:
I en tid hvor klima, befolkningsmønstre og ressourceforbrug er i ændring, er der mange grunde til at afstrømning og vandressourcer er vigtige størrelser at opnå viden om. Afstrømningsmålinger giver tal på afsmeltning fra gletsjere og indlandsis, temperaturforhold, akkumulerede nedbørsmængder og intensiteten af regnhændelser. Hvor data fra vejrstationer kun repræsenter data fra et punkt, repræsenterer afstrømningsmålinger data fra arealet af hele elvens opland. I byer og bygder hvor forbrug af vand og energi er stigende, er behovet for at kende vandressourcens størrelse og udvikling stadig voksende. Nye vandkraftanlæg og eksport af drikkevand har de samme behov.

Projektets overordnede forskningsspørgsmål er:

Hvordan kan vi få flere målinger af afstrømning og vandressourcer, fra flere områder i Grønland, for at øge kendskab til afstrømningsstørrelser og udviklingen af disse?

Tryggere, mindre kostbare og mere tilgængelige metoder for vandføringsmålinger anses at være en væsentlig del af svaret, og projektets formål er dermed:

1) At udvikle kompetencer og lokale tilpasninger for vandføringsmåling med image velocimetry.

2) At gøre vandføringsmåling med image velocimetry tilgængelig for brugere uden hydrologisk kompetence, og på den måden muliggøre hydrologiske undersøgelser på lokaliteter hvor det ellers ville være for ressourcekrævende at gennemføre.

Metode for inklusion af samfundet:
Det vil under udarbejdelse af manualen være en dialog med Nukissiorfiit, for at afdække, hvilke behov de har for at kunde tage metoden i brug.

Desuden vil projektets resultater åbne for større inklusion af samfundet i fremtidige projekter, da manualen og metoden generelt er godt egnet for dataindsamling med hjælp fra ufaglærte.

Metoder for formidling over for samfundet:
Hovedproduktet fra projektet være en manual med en grundig vejledning i hvordan vandføring målt med image velocimetry skal gennemføres. Manualen vil blive skrevet på et niveau som også kan følges af personel uden omfattende hydrologisk kompetence. Den vil være frit tilgængelig for alle interesserede, og vil blive præsenteret både for forskning (GEM, Nordic hydrometry workshop) og for Nukissiorfiit på det årlige hydrologiske brugermøde med Asiaq.

 

Formidlet af
Arnajaaq Lynge, MSSc

Scroll til toppen