Videre i livet: Undersøgelse af voksne, tidligere udsatte for overgreb, og deres møde med uddannelsessystemet

Videre i livet: Undersøgelse af voksne, tidligere udsatte for overgreb, og deres møde med uddannelsessystemet

Ph.d.-studerende: Birthe Eriksen, indskrevet ved Ilisimatusarfik.

Projektbeskrivelse:
I det grønlandske samfund er der problemer med seksuel krænkelse og overgreb.
Befolkningsundersøgelsen fra 2018 viser, at mere end 40% af børn og unge født i 1970’erne har oplevet seksuelt misbrug eller krænkelse. Blandt børn og unge født i 1995 var tallet faldet til 20%.
Seksuelle overgreb mod børn og unge i Grønland har været et stort politisk emne de seneste år, og der er blevet lavet en række tiltag for at bremse overgreb og hjælpe børn ud af overgrebssituationer.
Forskning viser, at seksuelle overgreb kan give barnet alvorlige psykiske følger senere i livet såsomdepression, misbrug og PTSD.
Det er ph.d.-projektets hypotese, at det grønlandske samfund taber humane og finansielle ressourcer fordi tidligere udsatte for overgreb ikke kan fungere optimalt i uddannelsesøjemed.
For at mindske ressourcetabet og skabe bedre muligheder for tidligere udsatte for misbrug og krænkelser, er det vigtigt at få en grundviden om samt at synliggøre i uddannelsessystemet, hvordan tidligere udsatte for overgreb håndterer deres oplevelser, og hvordan det påvirker deres evne til at tilegne sig en uddannelse.
Projektet består af en kortlægning, en undersøgelse og udarbejdelse af anbefalinger.
Kortlægningen vil fokusere på at identificere eksisterende viden om problematikken i grønland, Danmark, Norge, Finland, Sverige, Canada og USA. Jeg vil også indhente statistiske oplysninger fra de nævnte lande. Kortlægningen vil give viden om status på området, og bidrage til projektet med viden om særlige fokusområder.
Min hovedundersøgelse er et kvalitativt interviewstudie. Jeg forventer at interviewe ca. 25 informanter – både borgere og fagprofessionelle. Kriterier for valg af borgerinformanter er, at de er mellem 18 og 55-år og har været udsat for seksuelle krænkelser i deres tidligere liv. Kriteriet for interview af fagprofessionelle er, at de har en relevant uddannelsesbaggrund, og at de har erfaring med at arbejde med borgere, der har været udsat for overgreb samt konsekvenser heraf.
projektet vil munde ud i en artikelbaseret ph.d.-afhandling og anbefalinger til uddannelsesinstitutioner.

Bevilget: 1.910.498 kr.

Fakultet:
År:
Kategori:
PhD
Scroll til toppen