Upscaling present and future greenhouse gas exchange in Greenland

Upscaling present and future greenhouse gas exchange in Greenland

Forsker: Efrén López-Blanco

Formålet med dette projekt er at forbedre vores forståelse af arktiske økosystemer i relation til
klimaforandringer.
Projektet vil vise hvordan landskabet fremover vil ændre sig i Grønland og hvilke
betingelser de naturlige økosystemer med deres dyre og planteliv vil have i de kommende årtier.
Projektet vil endvidere undersøge hvordan disse økosystemer indeholder mekanismer som kan
forstærke den globale opvarmning.

Den globale opvarmning har store konsekvenser for Arktis i form af reduktion af hav-is udbredelse,
mindskning af gletchere og den grønlandske indlandsis såvel som vegetations sammensætning og
struktur. Disse ændringer har direkte konsekvenser for anvendelsen af naturlige resurser og de
indebærer også vigtige feedback mekanismer i et klima under forandring. Det er komplicerede
samspil mellem økosystemer, land, hav og atmosfære som kun kan blive fuldt forstået gennem
avancerede modeller. Projektet bringer en stor ekspertise indenfor denne modellering sammen
med data og viden om Grønland hvilket er et stort skridt fremad mod en samfundsmæssig bedre
håndtering af udviklingen i en varmere verden.

Projektet vil fokusere på tidligere, nuværende og fremtidige økosystem processer og hvordan disse
spiller sammen med atmosfæren og klimaet i Arktis. Det vil bygge på store datamængder som
allerede er tilgængelige fra Greenland Ecosystem Modeling (GEM) programmet. Projektet vil tage
model ekspertisen samt GEM data og bruge disse som vigtige brikker i en forståelse af fremtidige
konkrete forandringer i Arktis.

Med foreslået base på Grønlands Naturinstitut og Aarhus universitet vil dette gøres gennem et
videre samarbejde med de førende eksperter i klima modellering ved Københavns Universitet og
Danmarks Meteorologiske Institut samt et etableret samarbejde med om økosystem modellering
med Edinburgh University. Dermed vil et multi-institutionelt samarbejde omkring bedre forståelse
af økosystemer og deres dynamik i relation til forandringer i klimaet blive skabt.
Dette vil signifikant forbedre muligheder for direkte at koble data og projektioner fra Grønland til
det overordnede globale billede således et aktiv for en større
international udvikling af forskningen på området.

Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen