Undersøgelse af lavteknologiske metoder til begrænsning af udvaskning af tungmetaller fra gråbjerg

Undersøgelse af lavteknologiske metoder til begrænsning af udvaskning af tungmetaller fra gråbjerg

Projektleder:
Morten Birch Larsen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Undersøgelse af lavteknologiske metoder til begrænsning af udvaskning af tungmetaller fra gråbjerg

Beskrivelse:
Både Arsuk fjorden omkring Ivittuut og Affarlikassaa fjorden omkring Maarmorilik er blevet stærkt forurenet med bl.a. bly og zink. Dette skyldes en gråbjerg (lavlødigt malm), i forbindelse med minedrift, er deponeret, således der kan sive tungmetaller ud i fjorden. I Maarmorilik er gråbjerg deponeret både på fjeldsiderne og i selve fjorden, mens det i Ivittuut er brugt til at opbygge kajanlæg.

Dette projekt har til formål, at teste to lavteknologiske metoder til at minimere udsivning af tungmetaller fra gråbjergdeponier, i forbindelse med minedrift.

I den første metode, blandes nedknust beton med gråbjerg. Da beton er meget basisk, vil pH værdien stige, og det forventes at medføre en mindre udvaskning af tungmetaller.

I den anden test, blandes rejeskaller med gråbjerg. Tungmetaller binder sig gerne til organisk materiale (rejeskaller), og det forventes at udsivning af tungmetaller formindskes ved iblanding af rejeskaller.

Desuden testes det, om disse metoder forårsager økotoksikologiske effekter.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen