Undersøgelse af lavteknologiske metoder til begrænsning af udvaskning af tungmetaller fra gråbjerg – fortsættelse.

Undersøgelse af lavteknologiske metoder til begrænsning af udvaskning af tungmetaller fra gråbjerg – fortsættelse.

Projektleder:
Morten Birch Larsen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab – Grønlands Naturinstitut

Titel:
Undersøgelse af lavteknologiske metoder til begrænsning af udvaskning af tungmetaller fra gråbjerg – fortsættelse.

Beskrivelse:
Med udgangspunkt i en bevilling fra Grønlands Forskningsråd, påbegyndte jeg i 2016 projektet Undersøgelse af lavteknologiske metoder til begrænsning af udvaskning af tungmetaller fra gråbjerg. Formålet med projektet er, at teste to lavteknologiske metoder til at minimere udsivning af tungmetaller fra gråbjergdeponier, i forbindelse med minedrift.

I den første metode, blandes nedknust beton med gråbjerg. Da beton er meget basisk, vil pH værdien stige, og det forventes at medføre en mindre udvaskning af tungmetaller.

I den anden test, blandes rejeskaller med gråbjerg. Tungmetallet binder sig gerne til organisk materiale (rejeskaller), og det forventes at udsivning af tungmetaller formindskes ved iblanding af rejeskaller.

De første resultater fra disse forsøg foreligger nu og viser, i forsøgene med rejeskaller, er udvaskningen af bly mere end en faktor 100 lavere; end i de forsøg, hvor der kun benyttes gråbjerg, og de forsøg, hvor der benyttes gråbjerg og beton.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen