Teknologisk modernisering i Grønland

Teknologisk modernisering i Grønland

Projektleder:
Thorkild Kjærgaard

Fakultet / Forskningsinstitution:
Humaniora / Grønlands Universitet

Titel:
Teknologisk modernisering i Grønland

Beskrivelse:
Projektets overordnede formål er at undersøge de historiske forbindelser mellem teknologi-, erhvervs- og samfundsudvikling i Grønland i perioden efter anden verdenskrig. Umiddelbart efter krigen indledte reformivrige grønlændere og danskere et samarbejde om at gøre Grønland til en moderne velfærdsstat og et demokrati efter dansk-europæisk forbillede. Midlerne var udbygning af den politiske administration og styrkelse af de politiske og kulturelle bånd mellem Grønland og Danmark, men i høj grad også nye boliger, hospitaler, veje, fiskekuttere, fabrikker, forsynings- og renovationsanlæg m.m. Udgangspunktet for dette projekt er, at teknologi-, erhvervs- og samfundsudvikling er nært forbundet. For at forstå den rolle, som teknologi har spillet for moderniseringen af Grønland, vil der i projektet blive sat fokus på indførslen og opbygningen af ny “hardware”, som for eksempel infrastruktur, maskiner, bygninger og fabrikker, men også på viden, færdigheder, værdier, samarbejde og konflikt.
Der søges om midler til en workshop ved Grønlands Universitet, hvor forskere fra Grønland og Danmark vil præsentere forskning og planlægge fremtidigt samarbejde.

Rapport og opgørelse:
Teknologisk modernisering i Grønland

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen