Syfilis i Grønland 2012-2019

Syfilis i Grønland 2012-2019

Projektleder: Marianne Welzel Andersen, læge, Dronning Ingrids Hospital

Øvrige deltagere: Mila Broby Johansen, MD, Statens Serum Institut
Karen Bjørn-Mortensen, MD, PhD, Statens Serum Institut
Michael Lynge Pedersen, MD, PhD, DMSc, Dronning Ingrids Sundhedscenter
Jørgen Skov Jensen, MD, PhD, DMSc, Bakterier, Parasitter og Svampe, Statens Serum Institut
Anders Koch, MD, PhD, Professor, Statens Serum Institut; Overlæge Medicinsk Område, Dronning Ingrids Hospital

Redegørelse af forskningsområde med kort beskrivelse af projekt, formål og forskningsspørgsmål: Siden det seneste syfilisudbrud i Grønland i 1987, har forekomsten af syfilis i Grønland været betragtet som ikke eksisterende. Siden 2012 er der observeret en uventet stigning i antallet af syfilistilfælde; først i region Qeqqa og siden i flere af de øvrige regioner. Forekomsten er højest blandt unge mennesker. Det er en gruppe der også præsenterer de højeste forekomster af gonorré og klamydia, hvilket er bekymrende i forhold til spredning af syfilis. De grønlandske sundhedscentre tilbyder gratis adgang til diagnostik og behandling af seksuelt overførte infektioner, herunder syfilis. Det er ikke klarlagt om og hvordan der efter endt behandling følges op, samt om denne opfølgning er ensartet regionerne imellem. Ej heller er det klarlagt om alle syfilistilfælde registreres hos landslægeembedet. Endvidere er det uvist, om syfilisudbruddet i Grønland aktuelt er under kontrol, til trods for øget opmærksomhed på syfilis siden 2012. Projektet udføres med et registerbaseret kohortestudie.
Formål: At evaluere syfilissituationen i Grønland fra 2012 til og med 2019, samt dets regionale forskelle.
Forskningsspørgsmål: Vores hypotese er, at syfilissituationen i Grønland endnu ikke er under kontrol, på trods af nuværende kontrolforanstaltninger med opfølgning lokalt, samt at der er regionale forskelle på opfølgningsmetoden.

Metoder for inklusion af samfundet: Den primære projektansvarlige samt flere af fruppens medlemmer er ansat i Grønland og tilknyttet Grønlands Center for Sundhedsforskning. Det er vigtigt for hele gruppen, at projektet udføres ved en grønlandsk sundheds- og forskningsinstitution, så der ikke er langt mellem data og formidling. Det forventes at projektet kommer samfundet til gavn ved at kaste lys over den aktuelle syfilisepidemi og potentielt bidrage til mere fokuseret intervention over for syfilis ved identifikation af de grupper i samfundet, der er særligt udsatte for smitterisiko i Grønland.

Metoder for formidling overfor samfundet: Foruden publikation i et internationalt peer-reviewed tidsskrift forventes det at formidle resultater fra projektet ved fremsendelse til det grønlandske Departement for Sundhed, samt via det grønlandske lægetidsskrift Nakorsanut. Endvidere forventes præsentation af resultater ved ICCH19 (International Congress og Circumpolar Health) i 2021, ved NunaMEd konference i 2022 samt lokalt i Grønland.

Projektets start- og sluttidspunkt: Efterår 2019 – Vinter 2020/2021 forventes publikation, men projektet afsluttes først helt efter NunaMed 2022

Bevilget: 82.880,00 Kr.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen